Logo_lucht__gezondheid

Gezonde lucht is kostbaar. Maar luchtvervuiling ten gevolge van verkeer en industrie maakt gezonde lucht in Nederland helaas ook schaars. Toch zijn wij verder dan dertig à veertig jaar geleden, toen er nog lood in benzine zat en dus ook in de lucht die wij inademden. Maar ook de uitstoot van raffinaderijen en fabrieken was toen, in tegenstelling tot nu, vaak ongefilterd. Bovendien zijn de laatste decennia de milieunormen veel strenger geworden, met schonere lucht als resultaat. Studies en publicaties van Curieuzeneuzen en Greenpeace geven echter aan dat wij er helemaal nog niet zijn. Ook wat binnenlucht betreft. Want hoewel wij er minder bij stilstaan, kan deze aanzienlijk vervuild zijn.

Lees verder

Door: Bouwend Nederland