Normal_bouw__huis2

Het zou goed zijn als een onafhankelijke commissie in beeld brengt welke maatschappelijke opgaven voor woningcorporaties de komende jaren haalbaar zijn. Aedes uit al lange tijd haar zorgen over de financiële positie van corporaties. Inmiddels loopt er samen met ministeries een onderzoek naar enerzijds de opgaven van corporaties en anderzijds het geld dat zij daarvoor beschikbaar hebben. Aedes vindt dat er een commissie moet komen die aanbevelingen doet op basis van de resultaten uit dat onderzoek.

Lees verder

Door: Aedes