Normal_planning-3536758__340

De brochure Aan de slag met circulaire woningbouw van het LenteAkkoord biedt corporaties en opdrachtnemers in de woningbouw inzicht, instrumenten en voorbeelden. Circulair bouwen vraagt van alle partijen een omslag in denken en doen. Door bewuste keuzes kan een corporatie het grondstoffenverbruik bij renovaties en nieuwbouw sterk beperken.

Lees meer

Door: Aedes