Normal_accountant-accounting-adviser-advisor-159804

Woningcorporaties mogen 20 procent van hun sociale woningvoorraad verhuren aan huishoudens met een jaarinkomen boven de 38.035 euro. Dit zijn huishoudens die niet tot de kerndoelgroep van corporaties behoren, maar vaak wel moeite hebben met het vinden van een woning. Hoe kunnen corporaties zorgen dat deze huishoudens bij hen aankloppen en ook woningen krijgen toegewezen?

Lees meer

Door: Aedes