Normal_ouderen__lezen__boek

Kwetsbare mensen zoveel als mogelijk ‘gewoon in de wijk’ laten wonen. Daar maken de Friese gemeenten, woningcorporaties, en zorg- / welzijnsorganisaties zich hard voor. Zij doen mee aan het Actieprogramma Weer Thuis! en tekenden de verklaring van deelname.

Lees verder

Door: Aedes