Normal_rss_entry-222781

De vraag naar woninghypotheken bij banken is het afgelopen kwartaal minder hard gestegen dan in het kwartaal ervoor. Onder meer concurrentie van niet-banken en krapte op de woningmarkt spelen hier mogelijk een rol, zegt toezichthouder DNB in een kwartaalrapport.

In het derde kwartaal meldt per saldo 14 procent van de banken een toename in de vraag naar hypotheken. De stijging komt onder meer door het oplopende consumentenvertrouwen en de aanhoudende lage rentes. Toch is de toename veel minder dan in voorgaande perioden. De voorgaande kwartalen was bij één op de twee banken sprake van een toename in de hypotheekvraag.

Circa één op de drie banken is het voorbije kwartaal soepeler omgesprongen met acceptatiecriteria voor hypotheken, zoals inkomen en aard van het dienstverband. Zij deden dit onder meer vanwege concurrentiedruk van voornamelijk niet-banken, zoals pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsinstellingen.

DNB kondigde recent nog ingrepen op de woningmarkt aan. Banken moeten meer kapitaal aanhouden voor hun hypotheekportefeuilles. Door deze maatregel moeten de banken beter in staat zijn om de gevolgen van een eventuele huizenprijscorrectie op te vangen.

Door: ANP