Normal_sleutels__woning__huurwoning__huis

Woningcorporaties werken al meer dan 150 jaar aan betaalbaar wonen. Telkens spelen we in op maatschappelijk ontwikkelingen en op de woonbehoeften van Nederlanders. Zo is een brede sociale huursector ontstaan met een diverse woningvoorraad van hoge kwaliteit, waarin allerlei mensen wonen. Daarmee dragen we bij aan de Nederlandse traditie waarin sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en koopwoningen in wijken door elkaar staan. Buurten waarin verschillende mensen wonen en elkaar ontmoeten. Woonomgevingen die samen een inclusieve samenleving vormen. We mogen in Nederland trots zijn op die traditie.

Lees verder

Door: Aedes