Normal_rss_entry-235751

Woningcorporatie Vestia gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de kantonrechter die bepaalde dat Vestia zeventien huurders niet mag wegsturen uit hun huis in de Tweebosbuurt in Rotterdam. Vestia wil dat ze verhuizen, omdat ze in die wijk in totaal 535 sociale huurwoningen wil slopen om daar nieuwe woningen te kunnen bouwen. De meeste huurders zijn al vertrokken.

 

Vestia stapte naar de rechter om de zeventien weigeraars weg te krijgen maar de rechter wees die vordering op 10 januari af, tot verrassing van Vestia. Enkele maanden eerder had een andere kantonrechter in andere soortgelijke zaken juist de woningbouwcorporatie gelijk gegeven en mocht ze wel huurcontracten ontbinden. De corporatie is het niet eens met het meest recente vonnis en vindt dat het onduidelijkheid veroorzaakt.

Ruim vierhonderd huurders zijn al verhuisd naar andere woningen in Rotterdam, met hulp van Vestia. De komende weken gaat de corporatie persoonlijke gesprekken voeren met de overgebleven bewoners om tot een oplossing te komen. De zeventien huurders die gelijk kregen van de rechter, krijgen daarbij een onafhankelijke procesbegeleider als zij dat willen, meldt directeur Wonen Robert Straver.

Herstructureren

Het plan was om op 1 april met de sloop te beginnen, maar Vestia gaf aan dat dit zou worden uitgesteld in verband met de verwarrende juridische situatie. Ze wijst er maandag op dat het hard nodig is om de wijk te herstructureren, omdat de woningen zijn verouderd en er veel sociaaleconomische problemen spelen. De gemeente Rotterdam heeft de plannen in 2018 al goedgekeurd.

De wooncorporatie hoopt dat het gerechtshof in Den Haag zo spoedig mogelijk het beroep behandelt.

Door: ANP