Elektriciteitsprijzen dalen

De prijs van elektriciteit in Nederland is vorig jaar flink omlaaggegaan. Dat meldt TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet. Ook in andere West-Europese landen daalden de elektriciteitsprijzen hard, vooral omdat aardgas en kolen fors goedkoper werden.

De Nederlandse elektriciteitsprijzen lagen vorig jaar zo'n 22 procent lager dan een jaar daarvoor. Dat kwam in belangrijke mate doordat de aardgasprijs met meer dan een derde daalde. Kolen werden eveneens goedkoper.

Nederland produceerde vorig jaar bijna een kwart meer elektriciteit uit gas. Dat ging grotendeels ten koste van kolencentrales, die fors minder werden ingezet. Kolen verliezen steeds meer aan populariteit onder druk van de strengere milieueisen.

Zonnepanelen wekten vorig jaar 30 procent meer energie op dan een jaar eerder. Dat extra vermogen is te vergelijken met zes gascentrales. Windenergie op zee en op land groeide daarentegen nauwelijks in 2019.

Door: ANP