Dakloos

Het Rijk en gemeenten moeten meer doen tegen dakloosheid, vindt de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS). Het adviesorgaan overhandigt dinsdag het rapport 'Herstel begint met een huis' aan staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Volgens het CPB is het aantal daklozen in Nederland in tien jaar tijd ruim verdubbeld, van ongeveer 18.000 naar meer dan 39.000. Vooral het aantal jongeren en niet-westerse migranten dat dakloos raakte steeg. Hoewel de raad al voor de coronacrisis opdracht kreeg voor het onderzoek, zegt een woordvoerder dat het juist nu relevant is. Veel mensen raken door de crisis in financiële problemen.

Het Rijk en gemeenten moeten volgens de RVS dakloosheid terugdringen door meer in te zetten op tijdelijk wonen in al bestaande gebouwen. "Denk hier bijvoorbeeld aan bedrijfspanden die leegstaan en geschikt kunnen zijn voor wonen." Ook moet er soepeler worden omgegaan met de zogeheten kostendelersnorm. Deze regel bepaalt dat een bijstandsuitkering lager wordt wanneer iemand samenwoont met een andere volwassene.

Volgens de raad kan dit alles al binnen de huidige wet- en regelgeving. Bovendien zijn de middelen en faciliteiten er, maar ontbreekt het aan goede afstemming tussen verschillende ministeries. "Daarom moeten de ministeries van Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en Volksgezondheid een gezamenlijke werkgroep oprichten om de nodige middelen beter te verdelen", aldus de RVS.

Door: ANP