Arbeidsongeschiktheidsverzekering in de bouw

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de bouw is zowel interessant voor personeel in loondienst, als voor ondernemers. Waar personeel in loondienst soms aanspraak kan maken op een ziekteverlof, geldt dat voor ondernemers niet. Mochten zij langdurig uit de roulatie zijn, dan moeten zij het verlies van inkomen zelf opvangen. Vaak hebben ondernemers een beperkt spaarpotje waarmee dit inkomensverlies kan worden gecompenseerd. Om onnodig grote risico’s op financiële problemen tegen te gaan, is het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering aan te raden. In Nederland is het niet verplicht om voor deze verzekering te kiezen. 

In de bouw is de kans op ongelukken en ziekte groter dan in veel andere branches. Er moet immers relatief zwaar lichamelijk arbeid verricht worden. Daar komt bij dat met gevaarlijke machines en zware materialen gewerkt wordt op de bouwplaats, dat men werkt op grote hoogte en dat er veel getild en gesjouwd moet worden. Het maakt het voor mensen in de bouw heel verstandig om zich goed te verzekeren.  

Minimaliseer het risico op arbeidsongeschiktheid

Allereerst kun je er zelf alles aan doen om de kans op arbeidsongeschiktheid tot een minimum te beperken. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je de juiste beschermende kleding draagt, dat de werkplaats aan het eind van de dag wordt opgeruimd en dat er geen gevaarlijke materialen en gereedschappen rondzwerven. Op een bouwplaats ben je vaak niet alleen. Er werken hier talloze bedrijven aan hetzelfde project. Denk aan de metselaars, de timmermannen, de loodgieters en bijvoorbeeld de elektriciens. Het maakt dat het volledig uitsluiten van het risico op ongelukken niet mogelijk is. Voor deze beroepen is het zeker verstandig om verzekerd rond te lopen

Tip: naast het risico op letsel loop je het risico om zelf schade aan te richten. Het maakt dat je naast een arbeidsongeschiktheidsverzekering ook een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zou kunnen overwegen.  

Arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt je inkomen

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt je inkomen tot maximaal 80% gedekt, op het moment dat je arbeidsongeschikt of langdurig ziek raakt. Het is niet per definitie zo, dat iedereen zijn of haar inkomen tot deze 80% dekt. Door voor een lager percentage te kiezen, profiteer je van een lagere premie. Zo drukt de arbeidsongeschiktheidsverzekering niet onnodig zwaar op het inkomen van je bedrijf. Bijkomend voordeel van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is dat veel verzekeraars je helpen om weer terug te keren in het werkveld. Dit doen zij middels coaching en praktische tips om fit te blijven. Vaak lees je hier op de website van een verzekeraar meer over.  

Premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering berekenen

Op de websites van verzekeraars vind je daarbij een handige tool, die je helpt om de premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering te bepalen. Zorg dat je een aantal gegevens bij de hand hebt, zodat je de vragen in de tool snel kunt doorlopen. Denk hierbij aan je jaarinkomen, je leeftijd, je exacte beroep en de datum waarop je de verzekering in wilt laten gaan. Op basis van deze informatie bepaalt de tool vervolgens wat de premie is voor jouw verzekering. Zoals eerder beschreven werd, kun je ervoor kiezen om je inkomen beperkt te laten dekken. Op deze manier kun je de premie verlagen.