Normal_rss_entry-277679

Het aantal hypotheken dat is afgesloten met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) blijft stijgen. In het derde kwartaal nam het aantal afgesloten hypotheken met het vangnet met bijna 19 procent toe.

In totaal sloten 38.400 huishoudens in de meetperiode een hypotheek met NHG af. Het aantal nieuwe hypotheken was met 25.100 iets groter dan een jaar eerder. De groei zat hem mede in de oversluiters, die profiteerden van de huidige lage renteniveaus. Hier ging het om 5700 NHG-hypotheken tegen 3600 een jaar eerder.

Verder merkt NHG op dat steeds meer huizenbezitters tijdens de coronacrisis een verbouwing aan het huis met NHG financierden. Het gaat dan onder meer om achterstallig onderhoud en het verduurzamen van de woning. In het derde kwartaal waren er 7600 NHG-hypotheken afgesloten voor de verbouwing van de woning, tegen 3600 in dezelfde periode vorig jaar.

Vangnet

Sinds het begin van de coronacrisis biedt NHG woningeigenaren extra ondersteuning, onder meer met betaalpauzes voor woningbehoud. Iedereen die een hypotheek met NHG heeft afgesloten en de hypotheeklasten op dit moment niet kan dragen, heeft ruimte gekregen om maximaal 9 procent van het hypotheekbedrag aan achterstand op te lopen. Toekenning en terugbetaling van de achterstand vindt plaats op basis van afspraken tussen geldverstrekker en de consument.

Het afgelopen kwartaal ontving NHG 21 zogeheten verliesdeclaraties van geldverstrekkers tegen 92 een jaar eerder. Deze afname hangt vooral samen met de stijging van de huizenprijzen. Daardoor is de verkoopopbrengst van een woning meestal voldoende om de hypotheekschuld te kunnen afbetalen.

De NHG is in het leven geroepen om een vangnet te bieden in het geval dat mensen hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen. Consumenten betalen een eenmalig bedrag voor zo'n garantie. Hypotheekverstrekkers bieden in ruil lagere rente aan.

Door: ANP