Normal_1613604003

Het Rijk moet meer doen om knelpunten weg te nemen in de energietransitie om Nederland aardgasvrij te maken. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), dat onderzoek deed in veertien wijken die fungeren als proeftuinen in de overgang naar aardgasvrije warmtevoorziening.

Volgens het PBL is hierbij gedetailleerd maatwerk gevraagd en duurt het aardgasvrij maken daardoor vaak langer dan gedacht. Zo zijn er grote verschillen tussen woningen in de onderzochte wijken en in de bereidheid en de mogelijkheden van de bewoners om met het veranderingsproces mee te doen.
 
Ook in het proces is volgens het PBL veel maatwerk nodig. Er zijn nog geen goede afspraken over de kostenverdeling en is het nog onduidelijk wie welke risico’s en verantwoordelijkheden draagt. "Ook zou een breed gedragen verhaal over nut en noodzaak van een aardgasvrije woonomgeving het realiseren van draagvlak in de wijk kunnen helpen - nu is die er niet. Deze knelpunten bemoeilijken en vertragen de transitie", aldus het bureau.
 
"Doordat er op kleine schaal in de vorm van proeftuinen is gestart met het aardgasvrij maken van wijken, komen de knelpunten die deze lokale initiatieven ondervinden en de oplossingen die daarvoor nodig zijn vroegtijdig aan het licht", zegt transitieonderzoeker Marloes Dignum.
 
Door: ANP