Normal_rss_entry-296949

Door bodemdalingen, verdroging en een lage grondwaterstand lopen in Nederland funderingen van 1 miljoen huizen een "aanzienlijk risico" beschadigd te raken. Zeker als er niet op tijd wordt ingegrepen. Daarvoor waarschuwen de huiseigenaren, woningbouwcorporaties, hypotheekaanbieders en verzekeraars. Met een heus Deltaplan funderingsschade moeten problemen voorkomen kunnen worden.

De opstellers van het plan, de Vereniging Eigen Huis, Aedes, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars en kenniscentrum KCAF, willen dat het Rijk de regie pakt bij de aanpak van de problemen. Daarbij zou een minister van Wonen in het volgende kabinet hier werk van moeten maken.

Het Deltaplan is vrijdag aan politiek Den Haag aangeboden. Volgens de initiatiefnemers is het besef dat veel schade te voorkomen is, bijvoorbeeld door anders met het grondwaterpeilbeheer om te gaan, nog onvoldoende doorgedrongen. De organisaties wijzen erop dat preventiemaatregelen ook een forse bijdrage kunnen leveren aan het milieuvraagstuk. Zo zorgt een hogere grondwaterstand in veenweidegebieden volgens hen voor circa 4 procent minder CO2-uitstoot.

Minister van Wonen

De aan te stellen minister van Wonen zou ook met een fonds moeten komen voor onderzoek naar funderingsschade en een herstelfonds om huiseigenaren financieel bij te staan. Nu draaien huiseigenaren volledig op voor de kosten van schade aan funderingen, terwijl zij niet de veroorzakers van de schade zijn. Meestal is die schade niet verzekerd.

Door: ANP