Normal_rss_entry-306203

Door de grote krapte op de woningmarkt neemt het aantal daklozen toe. Dat ervaren de aangesloten woningcorporaties bij koepel Aedes. De woningcorporaties kunnen de grote toestroom niet bijbenen. Ook worden door gemeenten te weinig locaties voor flexwoningen beschikbaar gesteld.

Aedes waarschuwt dat de hulp aan zogeheten spoedzoekers tekortschiet. In sommige gevallen gaat het dan ook om mensen met kinderen die geen woning kunnen bemachtigen.

Spoedzoekers

Steeds vaker raken mensen dakloos na een scheiding of door geldgebrek, wijst onderzoek onder 140 woningcorporaties uit. Vorig jaar werden door de betreffende corporaties, goed voor de helft van de sociale woningvoorraad in Nederland, 2.500 daklozen gehuisvest. Deze spoedzoekers beginnen in eerste instantie vaak bij vrienden of familie op de bank, maar kloppen uiteindelijk aan bij de maatschappelijke opvang.

Flexwoningen

Het neerzetten van flexwoningen is volgens Aedes een deel van de oplossing. Corporaties en gemeenten bouwen dit jaar zo'n 3500 flexwoningen. Maar dat is niet genoeg, waarschuwt de vereniging. Verder merken de corporaties dat er ‘ongewenste concurrentie’ ontstaat tussen verschillende urgente groepen woningzoekenden. Dat gebeurt met name in de grote steden.

Door: ANP