Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

'NAM stelt veiligheid Groningers veel te positief voor'

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 4 min
location_on [xx]km
Gasbedrijf NAM heeft vorige maand ten onrechte beweerd dat met het naderende einde van de gaswinning in Groningen de versterking van gebouwen tegen aardbevingen bijna niet meer nodig is. Die uitspraken van topman Jan Atema "zijn deels feitelijk onjuist, en ze helpen niet", zegt inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) tegen de Tweede Kamer.

In een interview met NRC zei Atema dat door het afgenomen bevingsrisico waarschijnlijk nog maar zo 'n vijftig woningen versterkt hoeven te worden. Daar klopt niets van, zegt Kockelkoren. Het zijn er volgens hem waarschijnlijk "ettelijke duizenden". Het precieze aantal is pas bekend als alle huizen geïnspecteerd en beoordeeld zijn.

Ook de bewering dat het in Groningen na beëindiging van de gaswinning net zo veilig zou zijn als elders in het land, is volgens Kockelkoren "een verkeerde voorstelling van zaken". Daarvoor moeten eerst de woningen versterkt worden waarbij dat nodig is. En ook als de gaskraan dicht is, blijven drukverschillen aardbevingen veroorzaken, "zij het met een gestaag afnemende frequentie". Daardoor kunnen nog steeds gebouwen instorten.

Veiligheid

Kockelkoren wijst er daarnaast op dat veel Groningers al jaren wachten op duidelijkheid over de veiligheid van hun woning. "Elke beving betekent een nieuw rondje om het huis om te kijken of er schade bij gekomen is." Dat leidt tot stress en gezondheidsschade. Veiligheid draait om meer dan alleen het risico om door een aardbeving te overlijden, aldus de toezichthouder.

Dat het allemaal zo lang duurt, komt mede doordat de NAM niet in staat bleek "tijdig en adequaat" werk te maken van schadeherstel en versterking. "Inmiddels blijkt dat de overheid eveneens moeite heeft te leveren", merkt Kockelkoren op. Hij herhaalt zijn oproep om de situatie in Groningen als een crisis aan te merken en te behandelen.

Atema betuigde later spijt over de onrust die zijn uitlatingen in Groningen hebben veroorzaakt. Maar hij zei er inhoudelijk nog altijd achter te staan.

Door: ANP

17 april '24 (11:19)

Weggezakte bouwkraan Leusden dreigt op woningen te vallen

Een weggezakte bouwkraan van 25 meter hoog, dreigt in Leusden op woningen te vallen, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. De kraan staat in de straat Waarden. Twintig woningen zijn ontruimd.

16 april '24 ( 9:23)

Kopers op woningmarkt zien toename in onderlinge concurrentie

De concurrentie onder woningzoekers is het afgelopen kwartaal sterk toegenomen, meldt huizensite Funda. De toename in concurrentie heeft invloed op hoe kopers de zoektocht naar een nieuwe woning ervaren. Het aantal kopers dat vindt dat dit een goed moment is om een woning te kopen bleef gelijk aan vorig kwartaal, maar het aantal kopers dat gelooft dat het over zes maanden een goed moment is om een woning te kopen nam af.

11 april '24 (12:34)

Meer goedkopere nieuwbouw helpt niet om woningtekort op lange termijn op te lossen

Een grotere aanwas van goedkopere nieuwbouwwoningen helpt niet om het woningtekort op de lange termijn op te lossen. Dat zegt Chris van Zantwijk, vicevoorzitter van de vakgroep wonen van makelaarsorganisatie NVM. Volgens hem moet er juist meer gebouwd worden voor de doorstroming op de woningmarkt en dat betekent ook het bouwen van meer woningen boven de betaalbaarheidsgrens, die nu op 390.000 euro ligt.

11 april '24 (12:21)

Wachtende doorstromers remmen aanbod huizenmarkt

Dat nu minder huizen te koop worden gezet op de krappe woningmarkt, komt mede doordat vier op de vijf doorstromers eerst een huis kopen voordat ze hun woning in de verkoop doen, zegt Lana Gerssen, voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen. "Daardoor zijn er minder woningen op de markt en blijft de doorstroming heel erg beperkt", zegt ze.

08 april '24 (10:00)

Aantal te koop staande nieuwbouwhuizen gestegen

Het aantal nieuwbouwhuizen dat te koop blijft staan is gestegen tot een hoogtepunt, meldt ING. Volgens de bank worden minder nieuwbouwwoningen verkocht omdat de overbruggingskosten zijn gestegen. Ook zorgden de dalende prijzen van bestaande huizen van halverwege 2022 tot vorig jaar voor onzekerheid en terughoudendheid bij doorstromers, zegt ING.

08 april '24 ( 9:04)

Stikstof in bouw halveren: TNO ontwikkelt nieuwe methode

TNO heeft een methode ontwikkeld waarmee stikstof-, CO2- en fijnstofemissies bij bouwprojecten op korte termijn fors kunnen verminderen. Dankzij door TNO ontwikkelde software kan voortaan het effect berekend worden van maatregelen die de uitstoot van deze stoffen moeten tegengaan. De onderzoeksorganisatie verwacht dat bedrijven die de rekenmethode toepassen de stikstofuitstoot in de woningbouw binnen enkele jaren kunnen halveren.

08 april '24 ( 8:30)

Grootste Friese gemeenten willen samen 15.000 extra woningen bouwen

De grootste vier Friese gemeenten willen samen zeker 15.000 extra woningen gaan bouwen. Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland (Drachten) en Súdwest-Fryslân (Sneek) willen het Fries Stedelijk Netwerk worden en hebben dat plan aangeboden aan demissionair minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge.

20 maart '24 (14:23)

Bouwvakkers willen betere zwaarwerkregeling en komen hiervoor in actie

Bouwvakkers voeren de komende weken op verschillende bouwplaatsen in het land actie voor een betere zwaarwerkregeling, meldt vakbond FNV. Dat is een regeling waarmee mensen eerder kunnen stoppen met werken als ze zwaar werk verrichten.

19 maart '24 ( 9:05)

Plannen voor 265.000 woningen in Zuid-Holland goedgekeurd

De provincie Zuid-Holland heeft plannen goedgekeurd voor de bouw van ongeveer 265.000 woningen. De provincie beoordeelde bijna 3000 ingediende plannen uit de verschillende regio's en keurde daarvan 98 procent goed. Het is de bedoeling dat al die woningen uiterlijk in 2032 zijn gebouwd.

18 maart '24 (11:50)

'Laat woningbouw dit en volgend jaar niet verder stil komen te staan'

De woningbouw moet dit jaar en volgend jaar niet nog verder stil komen te staan. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar een debat over het grote woningtekort. De overheid moet nadrukkelijker de regie nemen, vinden de ondernemersorganisaties.