Normal_rss_entry-313642

Het aantal hypotheken dat vorig jaar werd afgesloten met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is in coronajaar 2020 met 10 procent gestegen en opzichte van het jaar daarvoor. Dat kwam vooral doordat er meer leningen afgesloten werden voor verbouwingen. Daarnaast besloten meer huiseigenaren een bestaande hypotheek over te sluiten om daarmee te profiteren van de lage rente.

De NHG is in het leven geroepen om een vangnet te bieden in het geval dat mensen hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen. Consumenten betalen een eenmalig bedrag voor zo'n garantie. Hypotheekverstrekkers bieden in ruil lagere rente aan. Uit het jaarverslag over 2020 blijkt dat er vorig jaar 132.000 NHG-hypotheken zijn afgesloten. De gemiddelde rentekorting voor NHG-hypotheken liep daarbij iets op tot 0,47 procent, van 0,45 procent een jaar eerder.

Van de verstrekte NHG-hypotheken werden er 87.285 gebruikt voor de aanschaf van een woning. Dat waren er minder dan de bijna 89.000 een jaar eerder. Daarnaast ging het dus om verbouwingen, zoals het financieren van energiebesparende maatregelen, kwaliteitsverbeteringen en om oversluitingen.

Verliesdeclaraties

In verschillende regio's waar de huizenprijzen afgelopen jaar hard opliepen, werd het voor huishoudens lastiger om voor een NHG-hypotheek in aanmerking te komen. Onder andere in de Randstad en in Flevoland gebeurde het vaker dat huizenprijzen tot boven de NHG-kostengrens van 310.000 euro stegen. Als ook in energiebesparende maatregelen werd geïnvesteerd lag deze grens op 328.600 euro. De groei van het aantal garanties kwam met name van grote gemeenten buiten de Randstad.

Het afgelopen jaar ontving NHG verder 134 zogeheten verliesdeclaraties waarbij het niet lukte om de woning met winst te verkopen, tegen 386 een jaar eerder. Daarvan werden er 123 gehonoreerd, waar dat er in 2019 nog 362 waren. De afname hangt vooral samen met de stijging van de huizenprijzen. Daardoor is de verkoopopbrengst van een woning meestal voldoende om de hypotheekschuld te kunnen afbetalen. Met de verliesdeclaraties was een bedrag van 800.000 euro gemoeid. Dat was in in 2019 nog 5,3 miljoen euro.

NHG had vorig jaar 1,5 miljard euro aan vermogen achter de hand. Dat stelt de organisatie in staat om grote verliezen op te vangen, zonder direct een beroep te hoeven doen op steun van de overheid. Sinds het begin van de coronacrisis biedt NHG woningeigenaren ook extra ondersteuning, onder meer met betaalpauzes voor woningbehoud.

Door: ANP