Normal_rss_entry-315387

Huiseigenaren moeten niet verplicht worden om hun woning te verduurzamen. Zo reageert Vereniging Eigen Huis (VEH) op een wens van de Europese Commissie om gebouweigenaren te verplichten tot het energiezuiniger maken. De belangenvereniging is bang dat de plannen tot hoge kosten leiden. Huiseigenaren stimuleren met subsidies zou beter helpen.

Uit onderzoek van zowel het Sociaal Cultureel Planbureau als VEH zelf zou blijken dat veel mensen hun huis wel willen verduurzamen, maar tegen verschillende barrières aanlopen, zoals een aanstaande verhuiswens of ouderdom. Een verplichting zou dan niet helpen, een stimulering in de vorm van een voucher bijvoorbeeld wel. "Dit zal bij veel huiseigenaren de belangrijkste barrière wegnemen", aldus de vereniging.

Verplichting

De Europese Commissie denkt eraan in november een verplichting voor eigenaren in te voeren om hun eigendom zuiniger te maken in energieverbruik. Veel is nog onduidelijk, ook of de plicht voor eigenaren van woningen moet gaan gelden. Belanghebbende partijen hebben nu de tijd om te reageren.

Verplichtingen over duurzaamheid gelden nu in Nederland alleen voor nieuwbouwwoningen. Het kabinet wil bestaande woningen verduurzamen door middel van het verstrekken van subsidies. Volgens VEH moet de subsidieregeling verbeterd worden om meer mensen te verleiden hun huis te verduurzamen.

Door: ANP