Op de foto: Roel Lauwerier, wethouder gemeente Tilburg, Ruud van Heugten, gedeputeerde provincie Noord-Brabant en Jannita Robberse, Hoofdingenieur-Directeur Rijkswaterstaat Zuid-Nederland.

Het Wilhelminakanaal wordt over een lengte van bijna 5 kilometer verbreed en verdiept. Ook krijgt de vaarweg een nieuwe sluis en zwaaikom. De kanaalaanpassingen leiden tot een duurzamer en beter bereikbaar Brabant over water.

Op 6 februari 2014 vond de officiële start plaats van de graafwerkzaamheden. Het project wordt uitgevoerd door bouwcombinatie Heijmans/Boskalis en is in 2016 gerealiseerd.

Graafwerkzaamheden
De graafwerkzaamheden zijn de eerste echte uitvoeringswerkzaamheden na jaren van voorbereiding. Het graven vindt plaats aan de noordzijde van het Wilhelminakanaal, van de Baron van Voorst tot Voorstweg tot aan sluis II.

Nieuwe sluis
De werkzaamheden aan sluis III starten begin 2014. De plaatsing van de vier composiet sluisdeuren -’s wereld grootste- vindt medio 2015 plaats. Een extra noviteit in sluis III is de realisatie van een vijzelturbine, waarmee elektriciteit voor zo’n 250 huishoudens wordt opgewekt door waterkracht. Met de komst van de nieuwe sluis besparen schepen in de nabije toekomst een half uur reistijd.

Project verbreding Wilhelminakanaal
Het Wilhelminakanaal bij Tilburg wordt breder en dieper gemaakt. Ook worden de huidige sluizen II en III vervangen door één nieuwe sluis, worden nieuwe damwanden aangebracht en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Verder komt er een zwaaikom waar klasse IV-schepen kunnen keren. Rijkswaterstaat, gemeente Tilburg en provincie Noord-Brabant werken zo aan een beter bevaarbaar Wilhelminakanaal. Een breder en dieper kanaal leidt tot een duurzamer en beter bereikbaar Brabant over water.

Grotere schepen
Na de verbreding kunnen grotere schepen (klasse IV-schepen) door het Wilhelminakanaal in Tilburg varen. Dit betekent minder vrachtverkeer op de weg, minder files en minder uitstoot van CO2 en fijnstof. De verruiming van het kanaal schept ook kansen voor de Brabantse economie. Veel bedrijven maken voor de aan- en afvoer van goederen steeds vaker gebruik van de Brabantse kanalen. In 2016 is het Wilhelminakanaal klaar voor klasse IV-schepen.

© Nationale Bouwgids