Normal_a-lanes

A-Lanes A15 is op 10 februari 2014 als eerste beheer- en onderhoudsorganisatie op het gebied van weginfrastructuur in Nederland officieel gecertificeerd door Lloyd’s Register voor PAS 55. De exploitatiemaatschappij van A-Lanes A15 ontvangt PAS 55 voor zijn assetmanagementsysteem. Dit certificaat betekent dat het proces rondom het beheer en onderhoud van de assets (weginfrastructuur) goed is georganiseerd en systematisch en aantoonbaar wordt uitgevoerd.

A-Lanes A15 realiseert in opdracht van Rijkswaterstaat de verbreding van de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein. Het consortium A-Lanes A15 is een samenwerking tussen Ballast Nedam, John Laing, Strabag en Strukton.

De exploitatiemaatschappij van A-Lanes A15 is de beheer- en onderhoudsorganisatie die tijdens de realisatie- en exploitatiefase de A15 voor een periode van 25 jaar onderhoudt. Het areaal beslaat o.a. 37 km snelweg, de Botlektunnel, de Thomassentunnel en de Botlekbrug.

PAS 55
PAS 55 is een richtlijn van het British Standards Institute. De richtlijn reikt handvatten aan voor optimaal management van fysieke assets. In het geval van de exploitatiemaatschappij zijn dit o.a. wegen, tunnels, viaducten, bruggen, verkeerstechnische installaties, etc. Onder onderhoud vallen ook maai- en schoonmaakactiviteiten. Met name daar waar investeringen erg hoog zijn is deze richtlijn een interessant kader om de effectiviteit van het managementsysteem te verbeteren. De richtlijn besteedt aandacht aan het duurzaam beschikbaar houden van infrastructuur in relatie tot de investerings-, beheer-, en onderhoudskosten.

Dit heeft de exploitatiemaatschappij van A-Lanes A15 o.a. vertaald in een plan-do-check-act cyclus. Deze cyclus heeft als doel het continu verbeteren van het beheer- en onderhoudsproces waardoor de beschikbaarheid van de weginfrastructuur optimaal is ten opzichte van de kosten van beheer en onderhoud.

Verbreding A15
De A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein wordt tot eind 2015 aangepakt om de doorstroming te verbeteren en de veiligheid te optimaliseren. In totaal komt er 85 km aan extra rijstroken bij en wordt er een nieuwe bredere en hogere Botlekbrug gebouwd. A-Lanes A15, het consortium dat in opdracht van Rijkswaterstaat de werkzaamheden uitvoert, zal door slim plannen en bouwen de hinder als gevolg van de werkzaamheden minimaliseren.

Bron: Strukton.nl