Nationale Bouwgids

NBG Nieuwsarchief

Normal_laptop__webinar

Wees voorbereid op de BENG-eisen met een webinar van Bouwend Nederland


Voor alle nieuwbouw geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 juli 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Om u in één uur alles uit te leggen wat u over de BENG-eisen moet weten, organiseert Bouwend Nederland op woensdag 25 september een webinar.

Normal_rss_entry-216794

Kabinet pakt huurstijging en scheefwonen aan


De huurprijzen worden minder afhankelijk van de op veel plaatsen rap opgelopen WOZ-waarde. Scheefwoners gaan meer huur betalen. Die maatregelen neemt het kabinet om de vastgelopen woningmarkt vlot te trekken, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws.

Normal_building-joy-planning-plans

Werkgevers vertellen welke kansen het 1000-banenplan hen biedt!


Wilt u weten wat het 1000-banenplan andere ondernemers heeft gebracht en welke kansen er in het verschiet liggen? op 15 oktober kunt u tijdens een ontbijtbijeenkomst in de Euroborg meepraten over kansen en mogelijkheden, en meteen allianties smeden en u aanmelden om ook mee te doen!

Logo_logo_worldskills_2019

WorldSkills Kazan 2019: Wereldkampioenschappen voor beroepen


WorldSkills zijn de wereldkampioenschappen voor beroepen. De deelnemers van Team NL hebben zich gekwalificeerd door deelname aan Skills Heroes, de vakwedstrijden voor het mbo. Om het jaar wordt dit het WK voor beroepen georganiseerd. De editie van 2019 vindt plaats in Kazan, Rusland. WorldSkills 2021 is in Shanghai, China. Tijdens WorldSkills 20...

Normal_woningbouw

Vergunningverlening bouwprojecten mondjesmaat weer op gang


De vergunningverlening rondom bouwprojecten kan op onderdelen weer op gang komen. Dat schrijft minister van Landouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit Carola Schouten in een brief van afgelopen vrijdag 13 september aan de Tweede Kamer. In De brief beschrijft de bewindsvrouw verder de actuele stand van zaken van projecten die mogelijk hinder onder...

Normal_willem-alexander__maxima__koningshuis__prinsjesdag

Bouwend Nederland in de media rondom Prinsjesdag


In de dagen oplopend naar Prinsjesdag zoekt Bouwend Nederland volop de media om haar boodschap met kracht uit te dragen. Die boodschap focust zich deze dagen op de PAS-problematiek en de noodzaak om fors te investeren in de bouw en zo de economie te versterken.

Normal_people-2557396__340

Het nieuwe bouwen met BIM brengt honderden studenten en bedrijven samen


Honderden studenten van Technische Hogescholen, ROC’s en universiteiten hebben zich al aangemeld voor de BIM Onderwijsdag op 2 oktober 2019 in de Jaarbeurs. Het evenement gaat haar derde jaar in en groeit in omvang én inhoud. Dat bleek in 2019 met meer dan 600 studenten en bedrijven die een dag lang leerden over inhoud van BIM voor hun vakgebied...

Normal_planning-3536758__340

Brochure LenteAkkoord: Aan de slag met circulaire woningbouw


De brochure Aan de slag met circulaire woningbouw van het LenteAkkoord biedt corporaties en opdrachtnemers in de woningbouw inzicht, instrumenten en voorbeelden. Circulair bouwen vraagt van alle partijen een omslag in denken en doen. Door bewuste keuzes kan een corporatie het grondstoffenverbruik bij renovaties en nieuwbouw sterk beperken.

Normal_lassen_bouw_metaalbewerking_metaal_mbo

Op zoek naar nieuwe medewerkers van ROC’s in jouw buurt?


In contact komen met de beste studenten van jouw regionale ROC… Wie wil dat nu niet in deze krappe tijden op de arbeidsmarkt? Bouwend Nederland organiseert in samenwerking met Canon en KYP Project op een ROC bij jou in de buurt een innovatief Bouw Café waar de meest gemotiveerde studenten heen komen. Naast het ontmoeten van potentiële werkvoorbe...

Normal_rss_entry-216262

Tata ruimhartiger voor asbestslachtoffers


Tata Steel gaat ruimhartiger om met zaken van asbestslachtoffers van wie duidelijk is dat zij in het verleden bij het bedrijf op met asbest vervuilde plekken hebben gewerkt. Eerder deed Tata bij alle claims nog eigen onderzoek, maar dat wordt nu aangepast. Als duidelijk is dat een oud-medewerker met asbestkanker langere tijd in een bepaald risic...

Normal_rss_entry-216306

Werkgevers openen meldpunt stikstofproblemen


Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland openen een meldpunt voor stikstofproblemen. Bedrijven kunnen daar aangeven hoe zij worden geraakt door de beslissing van de Raad van State waardoor duizenden bouwprojecten stilliggen. Op die manier hopen de werkgeversverenigingen de omvang van de schade in beeld te brengen. Die loopt volgens MKB-Ne...

Normal_rss_entry-216201

Hoogste stijging WOZ-waarde in jaren


De WOZ-waarde van woningen kent dit jaar de grootste stijging in vier jaar tijd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de meest recente cijfers.

Normal_celsius-2125__340

Bouwend Nederland spreekt commitment uit voor Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving


Begin september sprak Bouwend Nederland aan de heer Ed Nijpels (SER) haar commitment uit voor de afspraken die in het Klimaatakkoord gemaakt zijn voor de Gebouwde Omgeving. Bouwend Nederland nam deel aan deze sectortafel en is blij dat de afspraken opschaling stimuleren. Voor Bouwend Nederland is de energietransitie al jaren een belangrijk thema...

Normal_rss_entry-216143

'Mensen met aflossingsvrije hypotheek klem'


Zeker 9000 mensen in Nederland komen in de problemen als hun aflossingsvrije hypotheek afloopt. Zij kunnen of willen nu geen maatregelen nemen om te zorgen dat ze de hypotheek kunnen afbetalen. Dat komt naar voren uit lopende gesprekken die banken met hun klanten voeren, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Normal_website__computer

Nieuwe website en nieuw ledenportaal Bouwend Nederland in aantocht


De vereniging vernieuwt! Al enige tijd werkt Bouwend Nederland op de achtergrond aan een nieuwe website en – als onderdeel daarvan – een nieuw online portaal voor de leden. Dit betekent dat je straks 24/7 zélf de regie hebt over welke informatie je van de vereniging wilt ontvangen, inzicht in voor jou relevante dienstverlening, de mogelijkheid o...

Normal_energiebesparing__duurzaam

Nederland CO2 Neutraal | De fouten én successen van duurzaamheidsmanagers


Het event van Nederland CO2 Neutraal op 26 september staat in het teken van de verantwoordelijke op het gebied van duurzaamheid binnen organisaties. Deze belangrijke en relatief nieuwe functie kent veel uitdagingen waar we jou tijdens deze bijeenkomst van Nederland CO2 Neutraal alle antwoorden op kunnen geven. Want hoe krijg je de organisatie me...