Nationale Bouwgids

NBG Nieuwsarchief

Logo_logo_upconstruct

Met UPconstruct schakelt u snel en eenvoudig over naar e-facturatie


Aan Rijksoverheden moet u al elektronisch kunnen factureren, maar vanaf 17 april 2019 zijn ook de decentrale overheden verplicht e-facturen te verwerken. Naar verwachting zullen zij vanaf dat moment leveranciers vaker verplichten facturen elektronisch aan te leveren. Zeker wanneer er nog veel geregeld moet worden omtrent e-facturatie is het nu e...

Normal_energiebesparing__duurzaam

Energiebesparende maatregelen nog niet gemeld? Doe het zo snel mogelijk!


Op basis van een voorzichtige schatting van het Ministerie van Economische zaken zouden tussen de 50.000 en 60.000 bedrijven hun energiebesparende maatregelen voor 1 juli moeten melden. Op 1 juli hebben 22.407 bedrijven en instellingen aan de Informatieplicht voldaan. Daarmee voldoet momenteel rond de 40% van de ondernemers.

Normal_traplift_ouderen

Programma Langer Thuis bestaat een jaar


Het programma Langer Thuis om ouderen veilig langer zelfstandig te laten wonen begon een jaar geleden. Aedes werkt samen op het onderdeel Wonen. Wat is er in dat jaar gebeurd? 

Normal_swing-846077__340

Handreiking voor het meten van leefbaarheid


Hoe maakt u wijken en buurten leefbaarder? Steeds vaker werken corporaties met data en meetinstrumenten. Hoe werkt dat en waar begint u? Aedes ontwikkelde samen met corporaties de handreiking Data Ondersteund Sociaal Beheer. Deze helpt corporatiemedewerkers bij het ontwikkelen en verbeteren van een meetinstrument.

Logo_logo_vestia

Sectoradviescommissie: stappen gezet naar oplossing Vestia


De Sectoradviescommissie Vestia heeft zich in de afgelopen maanden een beeld gevormd van de problematiek van Vestia zodat zij daarover een advies uit kan brengen, mocht Vestia een tweede saneringsaanvraag indienen. Bestuurlijk regisseur Hamit Karakus bracht op 9 juli 2019 een advies uit over zes gemeenten waar Vestia haar bezit wil verkopen. Vol...

Normal_geluidswal__spoorweg__spoor

Interessant praktijk bezoek voor SOMA College machinisten


Studenten van het SOMA College uit het tweede jaar van de machinisten opleiding hebben een interessant bezoek gebracht aan het in aanleg zijnde Crescent Park en de geluidswal langs de A28 bij Harderwijk. Dankzij de aannemers van het project, Hoornstra-Ophof en VIC Landscapes en de gemeente Harderwijk konden de jongens als onderdeel van hun lespr...

Normal_windmolens__duurzaam

Duurzaam digitaliseren? Ontdek het tijdens de CAD & Company Universiteit!


Digitalisering en duurzaamheid staan hoog op de agenda van elke organisatie. Succesvol digitaal werken leidt tot een duurzamere werkomgeving. Maar hoe pak je dat aan en wat houdt dat in voor jouw organisatie? Hoe werk je samen aan digitalisering met zowel interne als externe partijen?

Normal_stikstof

Vertraging in projecten door stikstof? Meld het ons!


Onlangs besloot de Raad van State dat het PAS (Programma Aanpak Stikstof) niet als basis voor toestemming voor o.a. bouwactiviteiten mag worden gebruikt. Hierdoor dreigen honderden bouw- en infraprojecten vertraging op te lopen.

Normal_construction-1510561__340

Seminar Breedplaatvloeren in september


Veel vloeren in gebouwen worden uitgevoerd met breedplaten, prefab betonnen schillen waarop een betonnen druklaag wordt gestort. Sinds de instorting van de parkeergarage in Eindhoven bestaan er twijfels of deze wel altijd op de juiste manier worden toegepast. Uitgebreid onderzoek, waarvan de resultaten recent naar de Tweede Kamer zijn gestuurd, ...

Normal_laboratory-2815641__340

Groningse Alfa-college brengt bouwdisciplines samen in eerste BIM-lab van de regio


Het Groningse Alfa-college heeft sinds kort als eerste school in de provincie Groningen een BIM-lab. De school volgt daarmee het voorbeeld van andere opleidingen in Nederland. Het is een effectieve manier om studenten van verschillende disciplines bij elkaar te brengen en zo een effectieve afspiegeling van de praktijk te creëren, zegt docent Bou...

Normal_people-2557399__340

Bouworiëntatiedagen breiden het smakenpallet uit


Voor eerstejaars studenten Bouwkunde en Civiele Techniek van Windesheim en HAN werd vrijdag 24 mei weer de Bouworiëntatiedag georganiseerd. Een geweldige manier om kennis te maken met de praktijk. Broodnodig ook want in de beleving van veel kersverse hbo’ers komt de bouw in twee smaken: aannemer of architect.

Normal_advies__gesprek__vergaderen

Gratis Loopbaanadvies-45 plusser


Iedereen denkt wel eens na over hoe zijn werk er in de toekomst uit gaat zien  

Normal_statistieken__laptop

Computer berekent slimme verhuisketens


Ruim 1.700 woningzoekenden in de regio Amsterdam hebben zich aangemeld voor een proef om slimme verhuisketens te creëren. Op basis van data over onder andere hun woonwensen, hun huidige woning en hun zoekgedrag op WoningNet berekent een computermodel of er opeenvolgende verhuizingen mogelijk zijn. Met deze slimme verhuisketens kunnen meer mensen...

Normal_time-273857__340

Bouw en overheid komt dichter bij elkaar. Meer begrip door dialoog


Om de actieagenda ‘Beter Aanbesteden’ een concreet gevolg te geven, hebben Bizob en Bouwend Nederland op 3 juli jl. een bijeenkomst georganiseerd voor bestuurders van gemeenten en directies vanuit de bouwsector in de regio Oost Brabant. Naar aanleiding van eerdere bijeenkomsten tussen Bizob en Bouwend Nederland en uit onderzoek gehouden door Uni...

Normal_contract-1464917__340

Steunbetuiging Bouwend Nederland Woondeal Metropoolregio Amsterdam


Minister Kajsa Ollongren (BZK), Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam en voorzitter van de MRA ondertekenden op vrijdag 5 juli de Woondeal Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan een langjarige samenwerking aan om het woningtekort terug te dringen en te zorgen voor een voldoende betaalbaar aanbod va...

Normal_duurzaam__zonnepanelen2

Personeel energietransitie nodig? Sluit aan bij Leerwerkakkoord Rotterdam


Inloopruimtes en proeftuinen in de wijk om werkzoekenden met een bijstandsuitkering enthousiast te maken voor een baan in de duurzame energiesector. Een mbo-traineeship bij verschillende bedrijven of het begeleiden en omscholen van medewerkers tot installateur of monteur. Dit zijn enkele afspraken uit het Leerwerkakkoord ‘Energietransitie gebouw...