Nationale Bouwgids

NBG Nieuwsarchief

Normal_energiebesparing__duurzaam

Inspiratiegids energiebesparing in prestatieafspraken geactualiseerd


Bij het maken van prestatieafspraken kunnen huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeenten een gezamenlijke aanpak voor energiebesparing uitwerken. De herziene uitgave 2019 van de Inspiratiegids energiebesparing in prestatieafspraken geeft daarvoor tips en voorbeelden uit het hele land.

Logo_energiezuinig__bouw__huis__energieneutraal__beng

Nieuwe Afnameovereenkomst NOM-renovaties en -nieuwbouw


De renovatie en nieuwbouw van huurwoningen tot nul-op-de-meterwoningen (NOM) vraagt om een andere relatie tussen bouwer en woningcorporatie. De bouwer neemt bijvoorbeeld geen afscheid van het project nadat het is opgeleverd. Aedes, Bouwend Nederland en Stroomversnelling hebben gezamenlijk een nieuwe Afnameovereenkomst ontwikkeld: één voor renova...

Normal_a-beautiful-view-939515__340

Meer liftservice voor huurders


De huurders van Woonpartners Midden-Holland die in een flat wonen met een lift krijgen meer service, eenduidige richtlijnen en vaste contactpersonen. De spreek-luister verbindingen worden per 1 juli overgezet zodat er altijd hulp beschikbaar is als er een storing optreedt. Daarnaast brengen we het nieuwe telefoonnummer voor contact met een stick...

Normal_website__computer__pc

Nieuwe website en nieuw ledenportaal Bouwend Nederland in aanbouw


De vereniging vernieuwt! Al enige tijd werkt Bouwend Nederland op de achtergrond aan een nieuwe website en – als onderdeel daarvan – een nieuw online portaal voor de leden. Dit betekent dat je straks 24/7 zélf de regie hebt over welke informatie je van de vereniging wilt ontvangen, inzicht in voor jou relevante dienstverlening, de mogelijkheid o...

Logo_groen__aarde__duurzaam__recycling__circulair

9 tips voor snelle gezamenlijke verduurzaming


Efficiënt en versneld 2000 woningen verduurzamen lukt in Brabant dankzij een innovatieve samenwerking tussen twee woningcorporaties en vijf bouwondernemingen. Hoe doen ze dat?

Normal_lezing__lecture__masterclass

Masterclass 'Wegwijs in ketenwetgeving: de kluwen ontrafeld'. Schrijf je in!


De keten van uitvoerende partijen op bouwprojecten is ten opzichte van een aantal jaar geleden pluriform en internationaler van karakter. Zzp-ers en onderaannemers die via uitzendbureaus of bemiddelaars andere zzp-ers en/of werknemers inlenen. Arbeidskrachten die uit allerlei Europese landen komen en in toenemende mate zelfs van daarbuiten.

Normal_meeting-2284501__340

Gemeente Tilburg organiseert rondetafel voor bouwers over Nul Emissie Zone


In het bestuursakkoord 2018-2022 "Gezond en gelukkig in Tilburg" heeft het college de ambitie uitgesproken in 2025 een Nul Emissie zone in te stellen voor bestel- en vrachtverkeer. De invulling van de zone zal samen met de belanghebbende partijen uit de stad gedaan worden. Een Nul Emissie zone heeft veel gevolgen voor de manier waarop u als onde...

Normal_pexels-photo-1881333

Woonwaard over resultaat Bestuurder voor een dag: Deze kans willen wij benutten’‘


Woonwaard is een van de deelnemers van het traject Bestuurder voor een Dag. Oud-trainees van Talent in Huis hielpen de corporatie tijdens een tweedaagse een innovatieve oplossing te vinden voor een concreet vraagstuk. Directeur-bestuurder Joke van den Berg over het resultaat: ‘De komende tijd gaan alle medewerkers van Woonwaard aan de slag om hu...

Normal_bouw__helmen__veiligheid

Nieuwe module veiligheid in de bouw en infra focust op houding en gedrag


Veiligheid op de bouw is veel meer dan weten hoe je je jezelf zekert bij het werken op grote hoogte. Het is een zaak van bewustwording, houding en gedrag. Echte veiligheid ontstaat pas als het belang daarvan is doorgedrongen tot elke vezel van iedereen die op de bouwplaats werkt. Dit inzicht staat centraal in de nieuwe MBO-module veiligheid voor...

Normal_geld__euro

3% loons- en salarisverhoging per 1-7-2019


Per 1-7-2019 hebben werknemers in de bouw recht op een loonsverhoging van 3%. Bij een vierwekelijkse verloning gaat de loonsverhoging in per periode 8.

Normal_aedes_routeplanner

Aanvulling AVG-routeplanner bij Bouw, Renovatie en Onderhoud


Aedes, Bouwend Nederland en Techniek Nederland lanceren een aanvulling op de Aedes AVG-routeplanner van november 2017 . Deze aanvulling gaat over de persoonsgegevensdeling bij Bouw, Renovatie en Onderhoud. Deze aanvulling vervangt het oude document uit begin 2017.

Normal_house-1407562__340

‘Gemengd wonen ontstaat niet zomaar’


Als je kwetsbare groepen moet huisvesten, kun je dat maar beter goed doen. Dat is de overtuiging van Krista Bosman van woningcorporatie De Alliantie. Zij is een van de opstellers van de Checklist gemengd wonen. Belangrijkste les: zorg dat alle rollen en belangen vooraf duidelijk zijn en denk niet dat het zomaar ontstaat.

Normal_office-1516329__340

Succesvolle HR bijeenkomst in Regio Oost


Op vrijdag 21 juni kwamen HR medewerkers van zowel bouw als infra bedrijven bij elkaar op de strategische HR bijeenkomst van Bouwend Nederland Regio Oost.

Normal_tools-864983__340

Vakmanschap, ambacht en innovatie op 30 juni in Hengelo


Op zondag 30 juni vindt de 5e editie plaats van de Restauratiefair in Hengelo. De Restauratiefair is een unieke fair waar ca. 60 verschillende organisaties, instellingen en restauratie-vaklieden op het terrein van cultuur en erfgoed zich presenteren. De fair staat in het teken van ‘Passie voor restauratie, ambacht en duurzaam erfgoed'.

Normal_bouw__huis2

Geprint huis van beton komt eraan


In Nederland worden meer (metsel)robots gebruikt op de bouwplaats dan waar dan ook ter wereld. En Nederland loopt wereldwijd voorop met het 3D printen van bruggen en gebouwen in beton. In 2017 werd de eerste fietsbrug in beton geprint en geplaatst in het Brabantse Gemert. Dit voorjaar is in Teuge (bij Apeldoorn) het tweede kantoorgebouw ter were...

Normal_bouw__veiligheid__oorbescherming

Veilig werken moet in het dna van instromende jongeren zitten


“Veiligheid heeft veel aandacht gekregen, nu de veiligheidscultuur nog.”