Logo_bam_prorail_driebergen

ProRail heeft de opdracht voor de vernieuwing van het stationsgebied Driebergen-Zeist definitief gegund aan BAM. In september beginnen de voorbereidingen. In het voorjaar van 2017 gaat BAM in het gebied met de bouw van start. De aanneemovereenkomst is vandaag getekend door Pier Eringa (CEO ProRail), Hans van Leeuwen (CFO ProRail) en Jan Prins (directeur BAM Infra). De contractsom bedraagt circa € 90 miljoen.

Het huidige station Driebergen-Zeist wordt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, Provincie Utrecht, gemeente Utrechtse Heuvelrug en gemeente Zeist volledig vernieuwd. Behalve de bouw van een nieuw station wordt ook het stationsgebied Driebergen-Zeist opnieuw ingericht.

Vernieuwing stationsgebied
De overweg van de N225 vormt al jaren een knelpunt in het gebied. Het project realiseert hier een onderdoorgang onder het spoor en past de regionale wegenstructuur hier op aan. Daarbij wordt de spoorse infrastructuur ook aangepast, onder meer een uitbreiding met twee extra doorgaande sporen. Er komt een nieuw busstation en een ondergrondse fietsenkelder. De omliggende landgoederen zijn erg bepalend voor het gebied. De inpassing van de werkzaamheden in het gebied houden rekening met de ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Het nieuwe ‘landgoedstation’ wordt zoveel mogelijk energieneutraal, onder meer door energiezuinige installaties en plaatsing van zonnepanelen op de perronkappen.

In het project Stationsgebied Driebergen-Zeist werken de projectpartners BAM en ProRail nauw samen met Provincie Utrecht, gemeente Utrechtse Heuvelrug, gemeente Zeist, NS Stations en het Ministerie van I&M.