Gemeenteraad Schagen unaniem akkoord met 300 woningen Oekraïne

Tijdens de raadsvergadering dinsdagavond 26 april stemde de gemeenteraad van Schagen unaniem in met het voorstel voor de bouw van 300 woningen. Deze woningen worden voor 20 jaar geplaatst met een tijdelijke vergunning en worden ingezet om mensen die vluchten uit Oekraïne te huisvesten. Na de oorlog in Oekraïne komen de woningen beschikbaar voor regulier woningzoekenden. Dit meldt de gemeente Schagen. 

Voor de bouw van in totaal 300 tijdelijke wooneenheden zijn vier locaties aangewezen. Deze locaties zijn: Schagen Oost, het gebied tussen Tuitjenhorn en Warmenhuizen, het voormalige HHNK-terrein ten zuiden van Petten en Parallelweg 45 in ’t Zand.

Op deze locaties werkt de gemeente samen met lokale bouwbedrijven aan woningen die 20 jaar kunnen blijven staan. Daarvoor wordt ontheffing aangevraagd op basis van de Crisis en Herstelwet bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Door die termijn is het haalbaar en betaalbaar om nu snel extra woonruimte te creëren, zonder te concurreren met andere groepen woningzoekenden. 

Andere opvangmogelijkheden

Naast de tijdelijke bouwlocaties staat de gemeenteraad tot 31 december 2023 toe dat Oekraïense vluchtelingen mogen wonen in vakantiewoningen of stacaravans. Ook worden er nu al veel mensen opgevangen in gastenverblijven of bij mensen thuis. De gemeente verleent medewerking aan het tijdelijk huisvesten van Oekraïense vluchtelingen in een bestaande wooneenheid bij een woning of het tijdelijk plaatsen van een wooneenheid op het perceel van een woning. Deze woningen kunnen, net zoals nu ook mantelzorgwoningen, voor 10 jaar worden vergund. Zolang de oorlog in Oekraïne om opvang vraagt worden de woningen ingezet voor deze groep, daarna mag er ook regulier gehuisvest worden voor bijvoorbeeld starters die een woning zoeken.

Door: Nationale Bouwgids