Normal_cargo-container-apartments-2021-08-26-16-38-04-utc-min__1_

De gemeente Amsterdam heeft een jaar geleden met het Rijk afgesproken om in 2024 versneld duizend flexwoningen te bouwen. Amsterdam wil daarmee echter dit jaar al starten. Ze wil op een braakliggend terrein aan de Appelweg in het stadsdeel Noord de eerste 63 flexwoningen bouwen. Dat meldt de gemeente Amsterdam.

Het gaat om sociale huurwoningen voor onder anderen jongeren, studenten en statushouders. De bedoeling is dat de woningen daar vijftien jaar blijven staan. De flexwoningen zijn energiezuinig en gebouwd van duurzame materialen. Daarmee voldoen ze aan de eisen voor permanente bouw, wat inhoudt dat deze woningen geschikt zijn om ze later naar een andere plek te verhuizen. Op 15 maart 2023 neemt de gemeenteraad een definitieve beslissing over de bouw.

Groepen bewoners

In overleg met woningcorporatie Ymere worden de woningen aan de Appelweg onder de volgende groepen verdeeld: 42 procent van de woningen gaat naar jongeren en studenten, 33 procent is bedoeld voor jonge statushouders en 25 procent gaat naar starters en ‘spoedzoekers’ boven de 28 jaar.

Door: Nationale Bouwgids / Richard Heeres