Normal_verkiezingen_stemmen

Op 20 maart vinden er weer Provinciale Statenverkiezingen plaats in Nederland. En net als bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is het thema wonen weer één van de belangrijkste verkiezingsonderwerpen voor burgers. Vanwege de naderende verkiezingen stuurde Aedes een brief aan de Gedeputeerden en Statenleden om ervoor te zorgen dat corporaties en provincies elkaar ook in de nieuwe Collegeperiode weer kunnen vinden als partner en bondgenoot. In de brief staan diverse thema’s waarop corporaties en provincies de komende periode kunnen samenwerken. Een samenvatting daarvan leest u in dit artikel.

Lees verder

Door: Aedes