Normal_eu__europese_unie__vlag

Met het Europees semester maakt de EU voor elke lidstaat een analyse van de nationale economie. In mei volgen de individuele aanbevelingen aan lidstaten. Onder andere op het gebied van de woningmarkt. Aedes doet daaraan voorafgaand alvast suggesties aan de EU. De eerste suggestie is om maatregelen te treffen om de betaalbaarheid voor middeninkomens te verhogen. Ook pleit Aedes voor het nemen van maatregelen om de beschikbaarheid van woningen te faciliteren door nieuwbouw en een anticyclisch bouwbeleid te stimuleren.

Lees verder

Door: Aedes