Normal_huis__thuis__bouw

Minister Kajsa Ollongren (BZK), Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam en voorzitter van de MRA ondertekenden op vrijdag 5 juli de Woondeal Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan een langjarige samenwerking aan om het woningtekort terug te dringen en te zorgen voor een voldoende betaalbaar aanbod van woningen voor zowel lage als middeninkomens. Bouwend Nederland steunt de kernafspraken, zoals verwoord in de Woondeal MRA. De MRA heeft het grootste tekort aan woonruimte in Nederland die, ondanks de grote woningbouwproductie in de afgelopen jaren, niet substantieel is afgenomen. Met onze leden (bouwbedrijven in de Infra- en bouwsector) spannen wij ons - in nauwe samenwerking met de partijen in de Woondeal – in voor de realisatie van de verstedelijkingsopgave in de MRA.

Lees verder

Door: Bouwend Nederland