Normal_bouw__toekomstbestendige_bouw__ouderen

De gemeente Den Haag heeft de komende jaren een enorme opgave ten aanzien van de woningbouw. De stad groeit naar verwachting de komende 20 jaar met ruim 100.000 inwoners. Dit vraagt om nieuwbouw en herontwikkeling. Tegelijkertijd heeft de gemeente ambities op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid. Hoe zijn beide aan elkaar te verbinden?

Lees verder

Door: Bouwend Nederland