Normal_bim__architectuur__digitalisering__bouw

Werk je bij een woningcorporatie? Doe dan mee met het Aedes-onderzoek Werken in de corporatie van de toekomst? De enquête in de eerste fase van het onderzoek is ingevuld door 63 bestuurders en 803 leidinggevenden en medewerkers. We nodigen je nu uit voor werksessies verspreid over het land. Daar willen we met je nagaan wat de verwachte toekomstige ontwikkelingen in verschillende vakgebieden zullen betekenen voor werk bij corporaties in 2025. Kom je naar een van de vervolgsessies?

Lees verder

Door: Aedes