Normal_1611792002

Jonge huizenkopers gaan het dit jaar niet makkelijker krijgen op de huizenmarkt. Die voorspelling doet De Hypotheker. De hypotheekadviseur merkt op dat jongeren vorig jaar wel een kwart meer aanvragen voor een hypotheek deden in vergelijking met een jaar eerder. Ondanks die stijging blijft de markt voor starters moeilijk, vooral door het structurele tekort aan beschikbare woningen.

De huizen- en hypotheekmarkt staat niet alleen door de woningnood onder druk. Ook de aanhoudende lage rente en toenemende concurrentie zorgen ervoor dat meer kopers zich op de markt willen begeven. Daarmee lijkt een daling van de huizenprijzen volgens de kenners niet reëel. Integendeel, een verdere stijging van de huizenprijzen is aannemelijker.
 
Vorig jaar profiteerden jongeren van maatregelen zoals het afschaffen van de overdrachtsbelasting voor starters onder de 35 jaar en het minder zwaar laten wegen van de studieschuld op het maximale te lenen bedrag. Ondanks die maatregelen moet de positie van de starter verder verbeterd worden, meent De Hypotheker.
 
De adviseur wijst erop dat de groep koopstarters ontzettend groot is en afgelopen jaar maar een deel heeft kunnen profiteren van de lichte opleving in het woningaanbod. Door de onzekerheid over de gevolgen van corona en de huidige gunstige marktomstandigheden proberen veel huizenbezitters hun overwaarde te benutten. Tegelijkertijd waren er minder expats, waardoor het woningaanbod licht steeg.
 
Maar voor een grote groep blijft het moeilijk de markt te betreden. Door het tekort van meer dan 330.000 geschikte woningen en een gemiddelde vraagprijs van 365.000 euro is het volgens De Hypotheker van groot belang dat de doorstroming op gang komt.
 
Door: ANP