Normal_rss_entry-293210

De VVD heeft dinsdag opeens voor een motie gestemd om de huren van sociale woningen dit jaar te bevriezen. Een oproep hiertoe aan het kabinet van de SP, GroenLinks en PvdA kreeg daardoor steun van een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Tot nu toe waren de liberalen tegen zo'n voorstel. De koerswijziging valt slecht bij coalitiegenoot CDA.

"Platter en opportunistischer krijg je het niet", twittert CDA-Kamerlid Julius Terpstra. "Tientallen keren stemde de VVD, terecht, tegen huurbevriezing. Maatwerk is de oplossing voor huurders in de knel. We moeten juist meer bouwen! Nu een maand voor de verkiezingen stemt de VVD plots voor huurbevriezing."

SP-Tweede kamerlid Sandra Beckerman had de motie ingediend tijdens een debat over de beperking van de huurstijging in de private sector, een initiatief van de PvdA dat eveneens is aangenomen. Beckerman verwees naar een stemwijzer die premier Mark Rutte had ingevuld, waarin hij als VVD-lijsttrekker aangaf dat hij ervoor is dat de huren de komende vier jaar niet omhoog gaan.

Huren gestegen

De SP wees erop dat onder tien jaar Rutte de huren met 35 procent zijn gestegen. Huurders van corporatiewoningen kregen in 2020 nog een huurstijging van gemiddeld 2,7 procent. Het liefst wil de partij een huurverlaging. Ook andere linkse partijen zitten op die lijn.

VVD-Kamerlid Daniël Koerhuis is verbaasd dat er ophef is over de steun van de liberalen aan de motie. Hij wijst erop dat de motie in lijn is met het verkiezingsprogramma. Daarin wordt aangedrongen op lagere en passende huren voor mensen in de sociale huursector.

Eenmalige huurverlaging

Koerhuis benadrukt dat hij onlangs ook voor de eenmalige huurverlaging was voor huurders met een te hoge huur in relatie tot hun inkomen. Hij vond en vindt dat een "goede eerste stap", want de sociale huren zijn volgens hem te hoog.

Vorig jaar probeerde de SP in de Eerste Kamer ook de huren in de sociale sector te bevriezen. Een meerderheid in de senaat steunde dat voorstel, maar de VVD niet. Koerhuis gaat daar niet op in, omdat hij in de Tweede Kamer zit.

Ollongren

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken, die over het woonbeleid gaat, weigerde de huren te bevriezen en botste daarop met de senaat. Ze wilde wel huurders helpen die bijvoorbeeld door corona in de knel kwamen en voerde een eenmalige huurverlaging door voor mensen in de sociale sector die een te hoge huur betalen. Daardoor hebben ongeveer 260.000 mensen vanaf begin dit jaar gemiddeld 40 euro lagere huur.

Ollongren had de SP-motie ontraden. Als demissionair minister vond ze dat ze namens het kabinet een consistent beleid moest voeren. Een gematigde huurontwikkeling is volgens haar nodig, omdat corporaties voldoende geld moeten hebben om de huizen van huurders te onderhouden en te verduurzamen. Bovendien moeten ze ook investeren in nieuwe woningen.

Door: ANP