Normal_rss_entry-293462

Gemeenten in Nederland willen van een nieuw kabinet eerst harde toezeggingen over meer geld, voordat er afspraken gemaakt kunnen worden over onder andere woningbouw, uitvoeren van het klimaatakkoord en sociale samenhang. "Pas als het lekkende dak is gerepareerd kunnen we samen bouwen aan de toekomst", zo staat in een resolutie die het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vrijdag aan de leden voorlegt op de algemene ledenvergadering.

Volgens het VNG-bestuur wijst "onderzoek na onderzoek" uit dat gemeenten met ernstige financiële problemen kampen. "Taken en middelen zijn niet in balans en structurele oplossingen zijn nodig. Het herstellen van de financiële positie is een belangrijke voorwaarde om verder te kunnen op andere terreinen."

Gemeenten hebben er de laatste jaren door decentralisatie steeds meer taken bij gekregen, maar daarvoor niet meer geld gekregen. Volgens de VNG komt dat ook omdat de bestuurlijke verhoudingen in Nederland niet op orde zijn. Ook daaraan moet volgens de organisatie dringend iets gebeuren, zodat de stem van de gemeenten in Den Haag beter wordt gehoord. De VNG wil dat een verbetering van de verhoudingen tussen het Rijk en decentrale overheden bij wet wordt geregeld. Provincies en waterschappen ondersteunen die actie, aldus de VNG.

Op de ledenvergadering komt ook de motie Raden in Verzet aan de orde. Enkele gemeenteraden willen op initiatief van de raad van Zoetermeer dat het kabinet dit jaar en volgend jaar 2 miljard euro vrijmaakt om de structurele tekorten op te lossen, zodat gemeenten hun taken kunnen uitvoeren. Als dat niet gebeurt willen de gemeenteraden het contact met het kabinet opschorten.

Het VNG-bestuur vindt het niet verstandig om op dit moment over concrete bedragen te praten, staat in een pre-advies voor de vergadering. Ook het opschorten van alle contacten raadt de vereniging af, omdat "de VNG dan op belangrijke terreinen niet in staat is om op te komen voor de belangen van gemeenten en om concrete oplossingen te zoeken voor urgente problemen". Volgens het VNG-bestuur komt de resolutie waarover vrijdag wordt gestemd in grote lijnen overeen met de strekking van de motie.

Door: ANP