'Kabinet moet werken aan bouw kleine modulaire kernreactoren'

Omdat Nederland snel van fossiele brandstoffen af moet, moet het kabinet werk maken van de ontwikkeling en bouw van kleine modulaire kernreactoren, vindt het CDA. Deze veel kleinere reactoren zijn sneller te realiseren en flexibeler in te zetten. Het kabinet moet kijken welke wetten en regels snelle bouw van deze reactoren waar kunnen maken, bepleit Kamerlid Henri Bontenbal in een actieplan.

Daarnaast gaat het kabinet wat hem betreft snel in gesprek met gelijkgestemde Europese lidstaten om kennis en krachten te bundelen in een ambitieus innovatieprogramma. Ook in Nederland moet flink geïnvesteerd worden in nucleaire kennis, vindt de christendemocraat.

Hoewel de kleine reactoren minder vermogen leveren dan de traditionele, kunnen ze makkelijker en sneller worden geïnstalleerd. Een veelgehoorde klacht tegen kernenergie is dat de bouw van grote kerncentrales veel geld en vooral veel tijd kost, en dus geen oplossing biedt voor urgente klimaatproblemen.

Aansluiting

De zogenoemde small modular reactors kunnen bovendien op plekken worden gezet waar normale centrales niet passen, en dat is makkelijker voor de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk.

Het recente alarmerende rapport van VN-klimaatpanel IPCC over de opwarming van de aarde en de oorlog in Oekraïne bewijzen de noodzaak van "realistische en creatieve oplossingen zoals kleine, modulaire kernreactoren", zegt Bontenbal.

Door: ANP