Normal_electric-plug-calculator-energy-label-and-euro-m-2022-09-23-14-54-43-utc__1_

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle kantoorgebouwen verplicht minimaal energielabel C hebben. Ongeveer de helft van de kantoorgebouwen van zowel bedrijven als de overheid voldoen hier nog niet aan. Voldoet een gebouw op 1 januari 2023 nog niet aan de eisen, dan mag dat pand niet meer als kantoor gebruikt worden. Dit meldt Stichting Stimular.

Dit is zinvolle wetgeving, omdat 90 procent van de kantoren in Nederland gehuurd wordt en verhuurders vaak weinig interesse hebben in energiebesparing, stelt Marc Herberigs van Stichting Stimular. Een labelverbetering van bijvoorbeeld E naar C levert de huurder ongeveer 50 kWh per m2 per jaar op, ofwel 500 kWh per gemiddelde kantoorwerkplek van 10m2. Met de huidige energieprijzen scheelt dat al gauw 400 euro per medewerker per jaar.

Te weinig aandacht voor mobiliteit

"De label-eis alleen draagt onvoldoende bij aan het verminderen van de totale CO2-uitstoot van een kantoororganisatie. Deze zal hierdoor met niet meer dan 10 procent dalen. Dat komt omdat mobiliteit (woon-werkverkeer en zakelijk verkeer) bijna de helft van de CO2-footprint van kantoren inneemt. Alleen door extra aandacht aan mobiliteit te besteden, zet een organisatie pas echt grote stappen richting klimaatneutraal", aldus Herberigs.

Op weg naar klimaatneutraal

In het internationale klimaatakkoord van Parijs is afgesproken de CO2-uitstoot uiterlijk in 2050 tot bijna nul te hebben beperkt. Om dit doel te halen is het noodzakelijk flink te besparen op energieverbruik voor gebouwen én mobiliteit en over te schakelen naar fossielvrije energie.

Energielabels voor kantoorgebouwen

Een energielabel geeft het jaarlijks toegestane primaire energieverbruik per m2 voor kantoorgebouwen aan. Label C betekent maximaal 225 kWh/m2 en geldt per 1 januari 2023. De verwachting is dat vanaf 2030 alle kantoren aan labelverplichting A moeten voldoen (max. 180 kWh/m2) en in 2050 energieneutraal zijn. Sta je als vastgoedeigenaar op het punt je gebouw te renoveren, verbeter je gebouw dan direct naar minimaal label A en overweeg nu al om helemaal energieneutraal te gaan, adviseert Herberigs.

Door: Nationale Bouwgids