Normal_4859

UTRECHT (Novum) - Het kantoorgebouw van Rijkswaterstaat in Utrecht blijft voorlopig gesloten. De Rijksgebouwendienst en Rijkswaterstaat hebben dat besloten om meer onderzoek te doen naar de oorzaak van de trillingen in het pand langs de A12, dat sinds vorige week donderdag dicht is.

De ongeveer vijftienhonderd medewerkers van Rijkswaterstaat blijven thuis werken of op andere locaties van Rijkswaterstaat. Daarna worden ze elders ondergebracht tot meer duidelijk is over de beschikbaarheid van Westraven, zoals het pand heet.

Het onderzoek van de Rijksgebouwendienst heeft nog geen zekerheid gegeven over de oorzaak en wordt voortgezet. Onder meer de constructie, de gebouwinstallaties, zoals liften, klimaat- en het glaswassysteem en externe factoren als seismologische trillingen, weersomstandigheden, het verkeer op de A12 en het scheepvaartverkeer over het Amsterdam-Rijnkanaal worden daarin meegenomen.

De Rijksgebouwendienst houdt er rekening mee dat het onderzoek langere tijd kan gaan duren. Daarom zijn opties voor alternatieve huisvesting in kaart gebracht. Volgende week wordt een definitieve keuze gemaakt.