Normal_gemeentehuis_oldebroek

Op maandag 14 januari jl. is er tijdens de verbouw van de raadzaal in het gemeentehuis in Oldebroek asbest met een laag risico aangetroffen. Het asbest bevindt zich in het plafond. Uit voorzorgsmaatregelen zijn de werkzaamheden in de raadzaal per direct stilgelegd. De kans dat gebruikers van het gemeentehuis blootgesteld zijn aan asbestdeeltjes is zeer klein.

De raadzaal was vanwege de verbouwing al afgesloten. Uit onderzoek blijkt dat de kans dat gebruikers blootgesteld zijn aan asbestdeeltjes zeer klein is, omdat het asbest in hele onbeschadigde platen is aangetroffen. De raadzaal blijft afgesloten tot en met dinsdagavond 21 januari. De werkzaamheden worden op woensdagmorgen 22 januari hervat nadat de asbesthoudende plafonds verwijderd zijn door een hiervoor gecertificeerd bedrijf.

Laag risicoklasse
In de raadzaal is asbest aangetroffen met een risicoklasse 1. Dit houdt in dat er een laag risico is bij blootstelling bij asbestwerkzaamheden. Bij deze risicoklasse gaat het om zogenoemde ‘hechtgebonden’ asbesthoudende materialen die in goede conditie verkeren en in zijn geheel (dus zonder breuken) te verwijderen zijn.

Gevolgen voor de verbouwing
Het aantreffen van asbest heeft geen gevolgen voor de planning van de verbouwing van het gemeentehuis voor het Klant Contact Centrum (KCC). In deze verbouwing wordt de raadzaal geschikt gemaakt voor multifunctioneel gebruik, waaronder trouwplechtigheden en wordt op de huidige plek van de trouwzaal een KCC ingericht. 

© Nationale Bouwgids