Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Waterbestendig Westpoort: regio minder kwetsbaar voor gevolgen overstromingen

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 8 min
location_on [xx]km
Bewustwording, het beperken van de omvang van een ramp en het robuust inrichten van een gebied. Dat zijn de belangrijkste onderdelen om er voor te zorgen dat Westpoort met al haar vitale en kwetsbare functies het beste kan worden beschermd tegen de gevolgen van een overstroming.

Het afgelopen anderhalf jaar is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de waterbestendigheid van Westpoort. Vandaag wordt dit onderzoek afgerond met het aanbieden van het rapport Waterbestendig Westpoort aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Deltacommissaris.

Hoewel Amsterdam en dus ook Westpoort via dijken langs de Lek en de sluizen bij IJmuiden goed beschermd is, is een overstroming nooit helemaal uit te sluiten. De kans is klein, maar als het gebeurt zijn de gevolgen groot. Westpoort herbergt veel vitale en kwetsbare functies, zoals de stroomvoorziening, afvalwaterzuivering, het warmtenet, telecom en chemische industrie. Doel van de vandaag aangeboden strategie is om ervoor te zorgen dat deze functies maximaal worden beschermd en de gevolgen wanneer het wel misgaat zoveel mogelijk worden beperkt.

De strategie is ontwikkeld voor Westpoort, maar is ook bruikbaar voor andere gebieden en regio’s en daarmee van belang voor iedereen die werk wil maken van een betere bescherming van vitale en kwetsbare infrastructuur. Het is nu aan betrokken bedrijven, overheden en andere belanghebbenden om stappen te zetten op weg van denken naar doen.

Een strategie in drie sporen
De strategie zet in op het beter benutten van kansen die zich voordoen om de omgeving waterbestendig te maken bij ruimtelijke ontwikkelingen en bedrijfsinvesteringen, op het zo nodig aanpassen van bestaande objecten en op het maken van afspraken tussen publieke en private partijen. De drie richtingen om de vitale en kwetsbare functies te beschermen zijn:

1 Informatievoorziening en bewustwording van de overstromingsrisico’s voor de bedrijven, zodat zij bij nieuwe investeringen deze informatie meenemen in hun afwegingen. Zij kunnen dan bijvoorbeeld een nieuw schakelstation voor elektriciteit verhoogd aanleggen zodat er minder kans is op uitval of schade.
2 Acties om schade voor de hele regio zoveel mogelijk te beperken en vitale functies zo snel mogelijk weer op gang te brengen. Het gaat hier om de voorzieningen en processen die de overheid minimaal geregeld wil hebben. Bijvoorbeeld het begaanbaar houden van een weg bij een overstroming of het hebben van een nautisch crisisplan om schade aan en door (tank)schepen zoveel mogelijk te beperken.
3 Actief aanhaken bij kansen die zich voordoen in de regio, bijvoorbeeld de ontwikkeling van Haven Stad en de realisatie van waterrobuuste datacenters.

Deze strategie is tevens een voorbeeld van publiek-private samenwerking die heeft geleid tot een concrete op maat gemaakte strategie voor Westpoort. Door het gebied aan te passen, kunnen vitale functies zo goed mogelijk blijven functioneren of zo snel mogelijk weer op gang komen. Zo is de regio minder kwetsbaar voor de gevolgen van overstromingen.

Waterbestendig Westpoort is een gezamenlijk initiatief van de Gemeente Amsterdam, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Havenbedrijf Amsterdam, de provincie Noord-Holland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het volledige rapport is te downloaden via het kennisportaal ruimtelijke adaptatie

07 mei '24 (11:33)

Zeker 1,5 miljard euro nodig voor verduurzamen alle kantoorgebouwen

Om alle kantoorgebouwen in Nederland tegen 2030 van het juiste energielabel te voorzien is er zeker 1,5 miljard euro nodig. Dat berekent vastgoedadviseur Envalue.

18 april '24 (12:19)

Bouwkraan in Leusden gestabiliseerd

De bouwkraan die woensdagochtend in Leusden verzakte en op woningen dreigde te vallen, is weer gestabiliseerd. Daarmee is het gevaar voor de woningen in de straat Waarden geweken, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht. Wel komt er nog water en gas uit leidingen die bij het verzakken zijn geraakt.

16 april '24 (12:05)

Renovatie Binnenhof gaat ruim twee keer zoveel kosten als geschat

De renovatie van het Binnenhof in Den Haag gaat circa 2 miljard euro kosten, meer dan twee keer zoveel als waar tot dusver van werd uitgegaan. De gebouwen van de Tweede en Eerste Kamer, het ministerie van Algemene Zaken en de Raad van State zijn er veel slechter aan toe dan verwacht, meldt demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.

14 december '23 (13:01)

Bouw van datacenter Google in Winschoten formeel gestart

In het Groningse Winschoten is donderdag formeel de bouw gestart van een nieuw datacenter van Google. Het wordt een 'satelliet' van het grote complex in de Eemshaven in dezelfde provincie. Google steekt naar eigen zeggen 600 miljoen euro in het nieuwe gebouw. Het zou enkele tientallen banen opleveren.

01 november '23 ( 8:32)

Verduurzaming bedrijventerreinen komt nauwelijks van de grond

De verduurzaming van bedrijventerreinen in Nederland komt nauwelijks van de grond, zegt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in een nieuw advies aan de regering. Bedrijventerreinen moeten volgens de adviesraad niet meer worden gezien als een stuk grond met bedrijfspanden, maar als een verzameling ondernemers die samen een geheel vormen. Voor veel verduurzamingsmaatregelen is samenwerken namelijk efficiënter, goedkoper of zelfs onmisbaar, schrijft de Rli.

24 oktober '23 ( 6:09)

Organisaties minder klimaatambitieus door hoge energieprijzen

Het aantal belangrijke innovaties bij Nederlandse bedrijven laat al drie jaar een dalende lijn zien. Bedrijven lijken zich nu vooral te richten op kleinschalige verbeteringen van bestaande producten en diensten. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam in een dinsdag verschenen rapport.

23 oktober '23 (21:09)

Externe adviseurs bekijken verduurzamingsplannen Tata Steel

Economieminister Micky Adriaansens laat twee externe adviseurs, Hans Wijers en Frans Blom, kijken naar de verduurzamingsplannen waarmee Tata Steel volgende week komt. Het is de bedoeling dat zij ook alternatieven gaan onderzoeken. De demissionaire bewindsvrouw wil zich er zo van verzekeren dat uiteindelijk de best mogelijke aanpak wordt gekozen.

13 oktober '23 ( 9:39)

Haags gebouw van Universiteit Leiden dicht om veiligheidsrisico

DEN HAAG (ANP) - Een gebouw van de Universiteit Leiden in de stad Den Haag blijft vrijdag de hele dag dicht vanwege "een verhoogd veiligheidsrisico". De universiteit meldt niet wat het risico is. Studenten en medewerkers krijgen de vraag om niet naar het gebouw aan de Wijnhaven in het centrum van Den Haag te komen.

12 oktober '23 (21:08)

Ondanks kritiek bouw nieuw vergadercomplex Surinaamse parlement gestart

Ondanks brede kritiek is donderdag de bouw begonnen van een nieuw vergadercomplex voor het Surinaamse parlement, de Nationale Assemblée. Een moderne vergaderzaal, kantoren, een publieke tribune en andere voorzieningen komen in het oude stadscentrum, pal achter de replica van het historische gebouw dat in 1996 is afgebrand.

14 augustus '23 (19:23)

Herstelwerkzaamheden door ontsporing Gotthardtunnel duren langer

De herstelwerkzaamheden in de Gotthardtunnel in Zwitserland gaan ook na woensdag door. Dat melden de Zwitserse spoorwegen (SBB) op hun website. In de tunnel ontspoorde vorige week een goederentrein, waardoor een zeer belangrijke transportroute voor goederenvervoer tussen het noorden en het zuiden van Europa geblokkeerd raakte.