Normal_sloot_klein

Bij grote projecten komt vaak veel grondverzet kijken en speelt grond een grote rol. In het programma Ruimte voor de Rivier is gebleken dat grondrisico’s veelvuldig optreden en dan vervelende consequenties kunnen hebben voor planning en budget. Het gaat om afwijkingen in civieltechnische en/of chemische kwaliteit, maar ook om verrassingen op het gebied van archeologie, niet gesprongen explosieven en andere bodemverstoringen, en zelfs over de interpretatie van wet- en regelgeving. Het beheersen van die risico’s is niet gemakkelijk. Bovendien ontstaan op de projecten voortdurend contractuele discussies over verantwoordelijkheid. Bouwend Nederland en de Vereniging van Waterbouwers hadden een eigen inventarisatie gemaakt van knelpunten rond grondgebonden risico’s. Om de praktijk te verbeteren zijn Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland en de Vereniging van Waterbouwers aan de slag gegaan. De uitkomst? De website mindergrondrisico.nl.

Lees verder

Door: Bouwend Nederland