Normal_rss_entry-283258

Staalbedrijf Tata Steel trekt 300 miljoen euro uit voor het beperken van de overlast in IJmuiden. Door gerichte investeringen moet in de omgeving van de voormalige Hoogovens minder te merken zijn van stof en vervelende geur. Daarmee komt het bedrijf tegemoet aan de verlangens van gedeputeerde Jeroen Olthof (PvdA) van de provincie Noord-Holland.

Volgens Tata bestaat het programma met de naam Roadmap+ uit enkele nieuwe maatregelen en worden andere maatregelen uit een vorig jaar gepresenteerd plan van aanpak versneld uitgevoerd. Zo wordt onder meer een DeNOx-installatie gerealiseerd op de pelletfabriek op het terrein. Die installatie vermindert de uitstoot van stikstof (NOx), maar ook die van fijnstof en zware metalen. Deze installatie kost 150 miljoen euro.

Verder moet de overlast van Kooks- en Gasfabriek 2 worden verminderd door de afdichting aan te passen. Ook wordt daar gekeken naar een nieuwe afzuigtechniek. Daar wordt 50 miljoen euro voor uitgetrokken.

Aanpakken stikstofuitstoot

Ook de Staalfabriek krijgt een nieuwe afzuiging, terwijl de afzuigcapaciteit van Hoogovens 6 wordt verbeterd. Bij de aanvoer van grondstoffen wordt gekeken hoe kan worden gezorgd dat er minder stof verwaaid. Ook bij de verwerking van het zogenoemde converterslak (een bijproduct van de staalproductie) gaat Tata de stofuitstoot aanpakken.

Volgens bestuursvoorzitter Hans van den Berg van Tata Steel Nederland heeft zijn bedrijf dezelfde ambitie als Olthof voor het verminderen van emissies en overlast. "Wij hebben de afgelopen periode natuurlijk niet stilgezeten en daarom kunnen wij met de invoering van deze maatregelen zelfs nog meer aanpakken. Uiteraard gaan we dit in goed overleg met de provincie en de gemeenten doen." Volgens Tata gaat het nieuwe pakket maatregelen verder dan de wet vraagt.

Vakbond FNV is blij met de investering. "Wij willen graag dat de voormalige Hoogovens ook in de toekomst kan blijven bestaan. Daarvoor zijn dit soort investeringen onontbeerlijk", zegt bondsbestuurder Roel Berghuis.

Door: ANP