Normal_rss_entry-322799

Bij het huisvesten van statushouders zou goed gekeken moeten worden naar de baankans. Dat kan door rekening te houden met de kennis en kunde van de nieuwkomer en deze te koppelen aan de kenmerken van de arbeidsmarkt in regio's, concludeert het Centraal Planbureau (CPB) na een studie.

Circa een vijfde van de statushouders verhuist binnen een termijn van drie jaar naar een andere gemeente. Maar dat gebeurt niet naar een regio waar ze de meeste kans op werk hebben. Daarbij is het verhuisgedrag van deze mensen onvoorspelbaar, aldus het CPB.

Vanaf volgend jaar hebben gemeenten weer de regie over de inburgering van nieuwkomers. De nieuwe wet die dit regelt heeft als doel de integratie op de arbeidsmarkt te bevorderen. Volgens het CPB zouden gemeenten van meet af aan werk moeten maken van de integratie van statushouders en er daarbij van uit moeten gaan dat ze niet vertrekken. Daarmee zijn niet alleen de statushouders, maar ook de gemeenten zelf geholpen, zo klinkt het.

Door: ANP