Personeel bouw opleiden

Investeringen in de bouw moeten er de komende jaren voor gaan zorgen dat meer, en vooral betaalbare woningen gebouwd kunnen worden. Voor bouwbedrijven is dit goed nieuws; zij zullen het nog drukker krijgen. Het gevolg is evenwel dat zij extra personeel nodig zullen hebben om te kunnen voldoen aan de vraag vanuit de markt. Hoe kunnen bouwbedrijven de financiële armslag creëren om te investeren in nieuw personeel?

Eigen bouwpersoneel opleiden

Timmermannen, elektriciens, metselaars, oppermannen: de vraag naar personeel in de bouw zwelt aan. Elk bouwbedrijf is op zoek naar expertise en de juiste match. Die wordt echter niet altijd gevonden, waardoor bedrijven langere tijd zonder het gewenste personeel komen te zitten. Om het gat tussen werkgever en potentiële werknemer te verkleinen, zijn daarom diverse regelingen in het leven geroepen. Eén daarvan is het leerwerktraject; een traject waarbij nieuwe werknemers (vrijwel) direct kunnen instromen op de werkvloer, terwijl ze daarnaast tijd en ruimte krijgen om bij te leren.

Een voorbeeld: jouw potentiële kandidaat heeft geleerd voor elektricien, maar beschikt nog niet over de expertise waar je naar zoekt. Je hebt echter wel op korte termijn een nieuwe vakkracht nodig om aan de vraag te voldoen. Door de kandidaat binnen het leerwerktraject mee te laten draaien, beschik je direct over de gewenste vakkracht, en kunt deze naar eigen inzicht opleiden. Een extra voordeel: de kandidaat zal gedurende het leerwerktraject een stevige band opbouwen met jouw bedrijf, waarmee de kans groot is dat men na afloop van het traject op dezelfde plek blijft werken.

Subsidie voor de opleiding

Het opleiden van personeel vraagt ook iets van je bestaande personeel. Zij zijn degene die zorgt voor de begeleiding op de werkplek. Dat kost tijd en kan ervoor zorgen dat de arbeidsproductiviteit minder hoog is dan normaal. Die afname van de arbeidsproductiviteit, tijd is geld, kan worden gecompenseerd dankzij de loonkostensubsidie. De tijd en het geld dat bouwbedrijven investeren in nieuw personeel is zodoende gedekt. Hoe werkt dat?

Geef je talenten een kans binnen de organisatie? Dan komt een WSP-adviseur langs op de werkplek. Deze bekijkt samen met jou de slimme personeelsoplossingen waarvoor je hebt gekozen, en maakt een gerichte inschatting van de tijd en kosten die je investeert in nieuw talent. Op basis van de bevindingen wordt vervolgens de loonkostensubsidie bepaald, waarmee de kosten voor het bedrijf lager uit komen te vallen. Gunstig, want zo beschik je als bedrijf over een talent voor de toekomst. Slimme personeelsoplossingen mogelijk gemaakt dankzij een slimme subsidie.

Opleiden als reactie op schaarste

Heb je als bouwbedrijf te maken met schaarste in je zoektocht naar vakkrachten? Dan is opleiden the way to go. Potentiële kandidaten kunnen volledig naar wens van het bedrijf worden opgeleid en intern worden aangestuurd. Om dit aantrekkelijk te maken voor bedrijven, bestaan diverse financiële regelingen. Dit moet in de komende jaren gaan zorgen voor een grotere toestroom van personeel richting de bouwsector.