Vergrijzing in de bouw

Net als veel andere sectoren, is ook de bouw aan het ‘vergrijzen’. Dat hoeft op zichzelf echter geen negatieve ontwikkeling te zijn. Oudere werknemers brengen ervaring en know-how met zich mee. Iets dat binnen het bedrijfsleven van onschatbare waarde is. Zij kunnen fungeren als de mentoren van een nieuwe generatie in de bouw. Op welke manier kunnen bouwbedrijven juist gebruikmaken van ouderen in de zoektocht naar nieuw personeel? 

Vergrijzing in de bouw: gebruik het als kans!

Dat een sector over relatief oud personeel beschikt, dat werd lange tijd gezien als een bedreiging. In de praktijk kan dit alsnog het geval zijn. Echter is dat voor een groot deel afhankelijk van de groep jongeren die alweer klaar staat om het gat in te vullen. En de interesse in de bouw neemt steeds verder toe. In diverse beroepsgroepen gelieerd aan de bouw is veel geld te verdienen, en die steeds betere waardering wordt opgepikt door zowel studenten als zij-instromers. De bouw is dan ook een reuze interessante branche om in te werken, zeker met de ontwikkelingen die gepland staan voor de komende jaren. Welke rol spelen oudere medewerkers binnen jouw bedrijf daarin?

Mentor voor jongeren en zij-instromers

Binnen een bedrijf zijn de oudere werknemers waardevol. Zij beschikken over technische en praktische kennis, en kunnen zodoende jongeren of zij-instromers begeleiden op de werkvloer. De groei in het zij-instromers die kiezen voor de bouw is hoopgevend. Deze groep verdient de optimale begeleiding richting een volwaardige functie. Enthousiaste zij-instromers begeleiden kost je als bedrijf echter personeel én geld, waardoor het voor bedrijven lastig kan zijn om nieuw personeel aan te nemen. Die drempel wordt weggenomen dankzij het leerwerktraject.

Binnen een dergelijk traject loopt de werknemer het grootste deel van de week mee op de werkvloer, waarbij een oudere werknemer als mentor kan fungeren. Zij kunnen een zij-instromer intensief begeleiden op de werkvloer. De werknemer kan zich daarbij op laagdrempelige wijze ontwikkelen, terwijl het bedrijf kan inschatten of de zij-instromer binnen de bedrijfscultuur past. 

Loonkostensubsidie als financieel alternatief

Begeleiding op de werkvloer, het vereist een zekere investering voor bedrijven. De kosten voor intensieve begeleiding op de werkvloer zo laag mogelijk houden? Dan kan loonkostensubsidie de kosten voor begeleiding of scholing laag houden, waarmee de financiële risico’s beperkt blijven. Het stimuleert de doorstroming van personeel binnen de bouw, hetgeen nodig is om de huidige personeelstekorten adequaat op te vangen. En waar financiële armslag mogelijk ontbreekt, is het voor bedrijven prettig om gebruik te kunnen maken van financiële regelingen.

Andermaal kan de begeleiding van nieuwe werknemers binnen het bedrijf worden uitbesteed aan de meest ervaren werknemers van je bedrijf: oudere medewerkers met de meeste ervaring.

Ouderen in de bouw: geen bedreiging, maar een kans

Een herwaardering van oudere werknemers binnen de organisatie is nodig om in de komende jaren de juiste begeleiding te kunnen bieden. Met de ondersteuning van financiële regelingen is het voor bedrijven interessanter om te investeren in nieuw personeel. Zo ontstaat de juiste wisselwerking tussen ervaren personeel, starters en zij-instromers binnen de bouw.