Personeel bouw zoeken

Waar aan het begin van de coronacrisis het aantal vacatures in de bouw licht afnam, daar zien we de laatste maanden weer een flinke groei. Dit is uiteraard het gevolg van het, al dan niet tijdelijke, aantal maatregelen met betrekking tot COVID-19. We hebben anderzijds te maken met een krappe arbeidsmarkt, hetgeen voor bedrijven betekent dat zij moeilijk aan personeel kunnen komen. Het verleden leert echter dat de markt meebeweegt met een nieuwe situatie, en dus zal ook in de bouw het aantal werkenden weer gaan groeien. Hoe kunnen bedrijven hier al op voorsorteren?

Zij-instromers in de bouw als oplossing?

Hoewel de technische opleidingen langzaam weer een opwaardering krijgen, en dus drukker worden bezet door studenten, zal men ook vanuit andere lagen van de samenleving richting de bouw moeten bewegen. Dit alleen al met het oog op de doelstelling van 1 miljoen nieuwe woningen in 2030. Kunnen zij-instromers soelaas bieden? Waar andere sectoren mogelijk minder interessant zijn, zeker in deze periode, kan de bouw juist floreren. Denk aan de horeca, waar het aantal banen op momenten erg laag ligt.

Wil je als bouwbedrijf een zij-instromer mee laten draaien? Dan vraagt dit om degelijke opleiding, waardoor de stap vanuit het bedrijfsleven richting de bouw verkleint wordt. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld kiezen voor het leerwerktraject, waardoor 50 plussers of enthousiaste jongeren de stap richting de bouw kunnen wagen. Op een leerwerktraject zijn subsidies en andere regelingen van toepassing, welke het aantrekkelijk maken om hiervoor te kiezen.

Personeel actief begeleiden

Bedrijven in de bouw draaien momenteel al overuren, en kunnen zodoende alle handjes op de werkvloer gebruiken. Zo kan het voorkomen dat bedrijven geen fysieke of financiële ruimte hebben voor de begeleiding van nieuw personeel. Zonde, want dat voorkomt dat bedrijven een volgende stap kunnen maken. Vanuit de Overheid worden dan ook diverse regelingen aangeboden, welke het in ieder geval financieel aantrekkelijk maken om nieuw personeel aan te nemen. Bedrijven die zich zorgen maken over de financiële gevolgen, kunnen een beroep doen op loonkostensubsidie.

De begeleiding van personeel wordt binnen dit voorbeeld overgenomen door een jobcoach. Hij of zij zal de kandidaat optimaal ondersteunen. Dit gebeurt hoofdzakelijk op afstand, maar kan wel resulteren in een gunstige situatie voor de werkzoekende. Zo kunnen beide partijen profiteren van aantrekkelijke voorwaarden.

Financiële risico’s beperken

Het aannemen van personeel moet financieel aantrekkelijk zijn. Dit stimuleert namelijk de doorstroming binnen de bouw, en lost korte en langlopende problemen rondom het personeelstekort op. Zijn het structurele oplossingen? Dat moet in de toekomst gaan blijken. Desondanks is het wenselijk om als bedrijf een beroep te kunnen doen op regelingen die het makkelijker maken om personeel aan te trekken. Die aanzuigende werking zal over de volle breedte van de sector voelbaar zijn.