Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Personeelstekort in plaats van tekort aan opdrachten: hoe de bouw veranderde tijdens de coronacrisis

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 7 min
location_on [xx]km
In de beginfase van de coronacrisis hadden veel ondernemers te maken met een tekort aan opdrachten, ook in de bouw. Klanten bleven weg, vaak noodgedwongen, door toedoen van de financiële risico’s. De hand werd op de knip gehouden. Inmiddels is dat wel anders. Zeker in de bouw zien we een sterke groei in de vraag naar woningen, en daarmee keren ook opdrachtgevers terug. De vraag naar werknemers groeit mee, en door het tekort aan personeel brengt dat voor bedrijven problemen met zich mee. Hoe kunnen bouwbedrijven in drukke tijden zorgen voor voldoende bezetting op de werkvloer? 

Personeel aantrekken in de bouw

Voor die uitdaging staan bedrijven momenteel. Want het tekort aan technisch geschoold personeel in de bouw laat zich voelen. Bedrijven willen, zeker nu het aantal opdrachten toeneemt, geen ‘nee’ hoeven verkopen. Voorwaarde is dan echter wel dat afspraken omtrent de planning van projecten nagekomen kunnen worden, en dat betekent dat bedrijven moeten investeren in meer personeel. Het liefst geschoold personeel, maar dat is niet altijd mogelijk. Hoe kunnen bedrijven dat op korte termijn effectief oplossen, al dan niet met duurzaam perspectief richting de toekomst?

Oplossingen voor ondernemers

Zijn er oplossingen denkbaar die ervoor zorgen dat de arbeidskrapte ons niet een terugkerend thema blijft in de jaren die voor ons staan? Zeker, die zijn er. Voor bedrijven betekent dit evenwel dat ze ook alternatieve paden moeten bewandelen, zoals het leerwerktraject. Enthousiaste jongeren met een technische basis zouden op die manier de kans kunnen krijgen om hun kennis in de praktijk te brengen. Dat kan dankzij het leerwerktraject op laagdrempelige wijze, want voor bedrijven is het risico beperkt. Zij kunnen personeel volledig naar eigen inzicht opleiden.

Dat heeft nog een ander voordeel: de nieuwe werknemer kan zich binnen de cultuur van het bedrijf ontwikkelen tot een volwaardige medewerker, en de kneepjes van het vak afkijken van de bestaande medewerkers.

Een ander alternatief waar naar gekeken kan worden is de loonkostensubsidie, hetgeen zich met name richt op de financiële risico’s die bedrijven soms moeten nemen om aan personeel te komen. Wat betekent dit in de praktijk? Voor het opleiden van personeel is het gewenst om te investeren in begeleiding, maar daar moeten bedrijven budget voor uittrekken. Om voor bedrijven de investering in nieuw personeel toch aantrekkelijk te maken, kunnen zij subsidie ontvangen. Daarmee zijn de kosten voor begeleiding van startende medewerkers (deels) gedekt.  

Duurzaam personeelsbeleid

Bovenstaande oplossingen zijn voorbeelden van een duurzame investering in het personeel. Het geeft nieuwe medewerkers de ruimte om te groeien binnen hun nieuwe functie, terwijl voor bedrijven het risico beperkt is. Blijken nieuwe medewerkers niet binnen de organisatie te passen, dan kan het bedrijf ook weer zonder financiële risico’s van de medewerker af komen. Het zorgt er tevens voor dat de bouw als sector interessanter wordt gemaakt. Dit moet personeelstekorten nu en in de toekomst het hoofd bieden.  

04 december '23 ( 9:18)

Aanschaf zonnepanelen sneller terugverdiend door prijsdaling

Doordat de prijs van zonnepanelen het afgelopen jaar flink is gedaald, kan de aanschaf inmiddels in zes jaar worden terugverdiend. Dat meldt Milieu Centraal op basis van berekeningen met cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Volgens de voorlichtingsorganisatie kost een set van tien panelen inclusief installatie en omvormer nu nog 5000 euro; dat was begin dit jaar 7500 euro.

22 november '23 ( 6:03)

Koopwoningen in oktober gemiddeld 0,7 procent duurder

Koopwoningen zijn in oktober weer duurder geworden in vergelijking met de voorgaande maand. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster stegen de prijzen voor huizen gemiddeld 0,7 procent. Na een daling van de huizenprijzen vorig jaar lijkt de markt zich te herstellen.

16 november '23 ( 6:03)

Laagste omzetgroei voor woningbouwers sinds eind 2020

Bouwers van woningen en andere gebouwen hadden van juli tot en met september te maken met de laagste omzetgroei sinds het laatste kwartaal van 2020. Economen voorspellen al langer dat de bouwsector de komende tijd zal krimpen, onder andere door de hogere rentes, kostenstijgingen en gebrek aan geschikte bouwgrond.

09 november '23 (13:32)

Met aanpassing middenhuurwet is hogere huur mogelijk in nieuwbouw

Woonminister Hugo de Jonge past zijn wet voor regulering van de middenhuur aan, na een groot aantal reacties op zijn wetsvoorstel. Ontwikkelaars die de komende twee jaar voor dat segment bouwen, mogen 10 procent meer huur vragen gedurende de komende tien jaar.

08 november '23 ( 8:32)

6 procent Nederlandse huishoudens heeft energiecontract boven prijsplafond

Zo'n 6 procent van de Nederlandse huishoudens heeft een elektriciteits- en gascontract met prijzen boven het prijsplafond. Het is voor deze huishoudens bijna altijd voordelig om een ander contract af te sluiten, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

08 november '23 ( 8:03)

'Gevolgen klimaatverandering inprijzen in waardebepaling woning'

De gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme hitte en hevige neerslag, zouden ingeprijsd moeten worden in de waardebepaling van woningen. Daarvoor pleit de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het gaat dan om schade aan funderingen als gevolg van droogte, maar ook om overstromingsschade. Volgens de toezichthouder is het belangrijk dat het bewustzijn over deze risico's groter wordt.

03 november '23 (11:17)

'Zonder nieuw overheidsbeleid loopt huizentekort verder op'

Het huizentekort in Nederland dreigt verder op te lopen als er niet snel nieuw overheidsbeleid komt. De afgelopen jaren is zwaar ingezet op subsidies, maar die zijn volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) maar beperkt effectief. Zonder extra maatregelen zakt de nieuwbouw van woningen op de korte termijn waarschijnlijk verder in, voorziet het kennisinstituut in een nieuwe studie.

03 november '23 (11:02)

Brabantse VVD wil woningnood aanpakken met bouw van geheel nieuw dorp

De provinciale fractie van de VVD in Noord-Brabant heeft een ambitieus plan om de woningnood aan te pakken. Fractievoorzitter Roel Gremmen stelde tijdens de bespreking van de begroting voor 2024 voor om ergens in de provincie een heel nieuw dorp te laten verrijzen.

02 november '23 ( 8:32)

Minder woningen verkocht door bouwconcern BAM

Bouwconcern BAM heeft het afgelopen kwartaal 863 woningen in Nederland verkocht. Dat zijn er aanzienlijk minder dan in dezelfde periode vorig jaar, toen er 1103 woningen van de hand gingen. Daarmee worden de moeilijke omstandigheden op de nieuwbouwmarkt opnieuw zichtbaar in de cijfers van Nederlands grootste bouwbedrijf.

01 november '23 (11:31)

Woningzoekenden kunnen zich op nieuw digitaal platform inschrijven voor nieuwbouwprojecten

Woningzoekenden kunnen zich voortaan op een nieuw digitaal platform inschrijven voor nieuwbouwprojecten. Op de woensdag gelanceerde website nieuwbouw.nl is de meest actuele informatie van nieuwbouwwoningen te vinden die te koop of te huur worden aangeboden of binnenkort op de markt komen.