Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Vakmensen als praktijkvoorbeeld voor nieuw personeel

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 7 min
location_on [xx]km
De huidige personeelstekorten in de bouw, evenals in andere sectoren, zorgen ervoor dat bedrijven creatief moet denken. De opdrachten stapelen zich inmiddels op, en dus moeten bedrijven op zoek naar nieuw personeel. Het aantal vacatures stijgt snel, terwijl het aantal vakmensen dat actief is of wil werken in de bouw achterblijft. En dient zich wel een nieuw personeelslid aan, dan is de juiste begeleiding en opleiding gewenst. Welke rol kunnen vakmensen vervullen om nieuw personeel snel op te leiden binnen de organisatie? 

Vacatures bouw invullen

Het aantal vacatures in de bouw stijgt dus, net als het aantal opdrachten. Dat heeft alles te maken met de doelstelling die een brede bouwcoalitie zich heeft gesteld: 1 miljoen nieuwe woningen in 2030. Om dit te realiseren moeten in de komende jaren veel meer mensen instromen binnen de bouw. En om het voor bedrijven makkelijker te maken personeel aan te nemen, zijn diverse regelingen op touw gezet. Een voorbeeld daarvan is loonkostensubsidie voor bedrijven die ruimte vrijmaken voor een proefplaatsing of kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking.

Wat is de praktische uitwerking van loonkostensubsidie? Bedrijven krijgen hiermee nieuwe opties om personeel aan te trekken, en dat zonder al te veel financiële risico’s. Waar het voorheen bijvoorbeeld risicovol was om mensen met een (kleine) arbeidsbeperking aan te nemen, daar komen bedrijven dankzij loonkostensubsidie nu in aanmerking voor financiële compensatie.

Leerwerktrajecten: het vak leren van professionals

Een veelbelovend alternatief is het leerwerktraject. Hierin speelt de vakman op de werkvloer een belangrijke rol. Nieuw personeel kan drie of vier dagen per week meelopen op de werkvloer, en leert op de vijfde dag de theoretische kant van het vak. De vakmensen op de werkvloer vormen de ideale leerschool voor starters, en zorgen voor een duurzame opleiding. Van wie kan je het vak beter leren dan van een professional die al jaren actief is?

Zijn regelingen voor de bouw duurzaam?

Dat is een vraag die veelvuldig wordt gesteld. Het leerwerktraject en de loonkostensubsidie zijn twee regelingen die financieel aantrekkelijk zijn voor bedrijven, maar die geen garantie bieden voor een duurzame oplossing voor het personeelstekort, waar al een tijdlang sprake van is binnen de bouw. Wel is het zo dat bedrijven dankzij het leerwerktraject en een proefplaatsing bij wederzijdse ontevredenheid snel en zorgeloos weer afscheid kunnen nemen van de beoogde kandidaat. 

Of dit een duurzame oplossing is, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Wel ontvangen bedrijven de handvaten die nodig zijn om een brede groep nieuwkomers en zij-instromers de kans te bieden. Denk aan enthousiaste jongeren, mensen met een arbeidsbeperking en vluchtelingen die op zoek zijn naar een baan. Dankzij de laagdrempelige instapvoorwaarden kunnen bedrijven hun nieuwe medewerkers ook volledig binnen de cultuur van het bedrijf opleiden, en dat biedt meer inzicht in de kennis en kunde. Hoe bedrijven hiermee omgaan, dat zal de praktijk moeten uitwijzen.

16 mei '24 (13:18)

Eigen Huis blij met versnellen bouwproductie tegen woningtekort

Vereniging Eigen Huis (VEH) ziet in het hoofdlijnenakkoord een aantal beleidskeuzes die gunstig zijn voor huiseigenaren en woningzoekers. De belangenorganisatie heeft echter ook zorgen over het schrappen van de salderingsregeling voor zonnepanelen zonder alternatief stimuleringsbeleid. "Ook ontbreken maatregelen om de groeiende funderingsproblematiek aan te pakken", stelt de belangenorganisatie. De vereniging is positief dat er meer wordt gedaan om het woningtekort terug te dringen door de bouwproductie te versnellen.

16 mei '24 (13:02)

Zuid-Holland ziet in akkoord 'aanknopingspunten' voor woningbouw

De provincie met de grootste woningbouwopgave van Nederland ziet perspectief op dit vlak in de afspraken die PVV, VVD, NSC en BBB hebben gemaakt. "Het hoofdlijnenakkoord heeft nadrukkelijk aandacht voor betaalbaarheid voor middeninkomens en sociale huur", zegt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Anne Koning (wonen, GroenLinks-PvdA). "Dat is een goed aanknopingspunt voor Zuid-Holland en een fijn begin om zo snel mogelijk met elkaar in gesprek te gaan en de juiste woningen te bouwen."

16 mei '24 (12:33)

Gemengde reacties op afschaffen salderingsregeling

Formerende partijen in Den Haag hebben een ommezwaai gemaakt als het gaat om de salderingsregeling, een voor particuliere zonnepaneelbezitters erg gunstige manier om hun investering terug te verdienen. In het hoofdlijnenakkoord staat dat die regeling per 2027 verdwijnt, terwijl coalitiepartijen PVV en BBB enkele maanden geleden nog tegen een geleidelijke afbouw vanaf 2025 stemden. De reacties van brancheverenigingen zijn gemengd.

16 mei '24 (12:18)

Noodzaak om wooncrisis aan te pakken wordt volgens Aedes onderkend

De koepel voor woningcorporaties Aedes vindt dat de noodzaak om de wooncrisis aan te pakken wordt onderkend in het hoofdlijnenakkoord. De plannen bouwen voort op het al ingezette beleid en er zitten goede voornemens bij om de bouw van extra woningen te realiseren, stelt de koepel.

07 mei '24 ( 8:34)

Heijmans ziet de verkoop van nieuwbouwwoningen verder aantrekken

Bouwconcern Heijmans ziet de verkoop van nieuwbouwwoningen verder aantrekken. "De stijging van het aantal woningverkopen houdt aan. Met name de vraag naar grondgebonden woningen blijft onveranderd groot, wat vertrouwen geeft voor het vervolg van dit jaar", zegt topman Ton Hillen van de beursgenoteerde onderneming. Grondgebonden woningen zijn huizen met een woonlaag op het straatniveau, vaak met een terras of tuin.

01 mei '24 ( 8:18)

Aantal starters dat hypotheek aanvraagt in 5 jaar niet zo hoog geweest

Het aantal starters dat in april een hypotheek heeft aangevraagd is in vijf jaar niet zo hoog geweest, meldt het Hypotheken Data Netwerk (HDN). Zo'n 14.500 starters vroegen vorige maand een hypotheek aan, in april vorig jaar deden nog geen 12.000 starters dit.

17 april '24 (11:19)

Weggezakte bouwkraan Leusden dreigt op woningen te vallen

Een weggezakte bouwkraan van 25 meter hoog, dreigt in Leusden op woningen te vallen, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. De kraan staat in de straat Waarden. Twintig woningen zijn ontruimd.

16 april '24 ( 9:23)

Kopers op woningmarkt zien toename in onderlinge concurrentie

De concurrentie onder woningzoekers is het afgelopen kwartaal sterk toegenomen, meldt huizensite Funda. De toename in concurrentie heeft invloed op hoe kopers de zoektocht naar een nieuwe woning ervaren. Het aantal kopers dat vindt dat dit een goed moment is om een woning te kopen bleef gelijk aan vorig kwartaal, maar het aantal kopers dat gelooft dat het over zes maanden een goed moment is om een woning te kopen nam af.

11 april '24 (12:34)

Meer goedkopere nieuwbouw helpt niet om woningtekort op lange termijn op te lossen

Een grotere aanwas van goedkopere nieuwbouwwoningen helpt niet om het woningtekort op de lange termijn op te lossen. Dat zegt Chris van Zantwijk, vicevoorzitter van de vakgroep wonen van makelaarsorganisatie NVM. Volgens hem moet er juist meer gebouwd worden voor de doorstroming op de woningmarkt en dat betekent ook het bouwen van meer woningen boven de betaalbaarheidsgrens, die nu op 390.000 euro ligt.

11 april '24 (12:21)

Wachtende doorstromers remmen aanbod huizenmarkt

Dat nu minder huizen te koop worden gezet op de krappe woningmarkt, komt mede doordat vier op de vijf doorstromers eerst een huis kopen voordat ze hun woning in de verkoop doen, zegt Lana Gerssen, voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen. "Daardoor zijn er minder woningen op de markt en blijft de doorstroming heel erg beperkt", zegt ze.