Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Vakmensen als praktijkvoorbeeld voor nieuw personeel

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 7 min
location_on [xx]km
De huidige personeelstekorten in de bouw, evenals in andere sectoren, zorgen ervoor dat bedrijven creatief moet denken. De opdrachten stapelen zich inmiddels op, en dus moeten bedrijven op zoek naar nieuw personeel. Het aantal vacatures stijgt snel, terwijl het aantal vakmensen dat actief is of wil werken in de bouw achterblijft. En dient zich wel een nieuw personeelslid aan, dan is de juiste begeleiding en opleiding gewenst. Welke rol kunnen vakmensen vervullen om nieuw personeel snel op te leiden binnen de organisatie? 

Vacatures bouw invullen

Het aantal vacatures in de bouw stijgt dus, net als het aantal opdrachten. Dat heeft alles te maken met de doelstelling die een brede bouwcoalitie zich heeft gesteld: 1 miljoen nieuwe woningen in 2030. Om dit te realiseren moeten in de komende jaren veel meer mensen instromen binnen de bouw. En om het voor bedrijven makkelijker te maken personeel aan te nemen, zijn diverse regelingen op touw gezet. Een voorbeeld daarvan is loonkostensubsidie voor bedrijven die ruimte vrijmaken voor een proefplaatsing of kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking.

Wat is de praktische uitwerking van loonkostensubsidie? Bedrijven krijgen hiermee nieuwe opties om personeel aan te trekken, en dat zonder al te veel financiële risico’s. Waar het voorheen bijvoorbeeld risicovol was om mensen met een (kleine) arbeidsbeperking aan te nemen, daar komen bedrijven dankzij loonkostensubsidie nu in aanmerking voor financiële compensatie.

Leerwerktrajecten: het vak leren van professionals

Een veelbelovend alternatief is het leerwerktraject. Hierin speelt de vakman op de werkvloer een belangrijke rol. Nieuw personeel kan drie of vier dagen per week meelopen op de werkvloer, en leert op de vijfde dag de theoretische kant van het vak. De vakmensen op de werkvloer vormen de ideale leerschool voor starters, en zorgen voor een duurzame opleiding. Van wie kan je het vak beter leren dan van een professional die al jaren actief is?

Zijn regelingen voor de bouw duurzaam?

Dat is een vraag die veelvuldig wordt gesteld. Het leerwerktraject en de loonkostensubsidie zijn twee regelingen die financieel aantrekkelijk zijn voor bedrijven, maar die geen garantie bieden voor een duurzame oplossing voor het personeelstekort, waar al een tijdlang sprake van is binnen de bouw. Wel is het zo dat bedrijven dankzij het leerwerktraject en een proefplaatsing bij wederzijdse ontevredenheid snel en zorgeloos weer afscheid kunnen nemen van de beoogde kandidaat. 

Of dit een duurzame oplossing is, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Wel ontvangen bedrijven de handvaten die nodig zijn om een brede groep nieuwkomers en zij-instromers de kans te bieden. Denk aan enthousiaste jongeren, mensen met een arbeidsbeperking en vluchtelingen die op zoek zijn naar een baan. Dankzij de laagdrempelige instapvoorwaarden kunnen bedrijven hun nieuwe medewerkers ook volledig binnen de cultuur van het bedrijf opleiden, en dat biedt meer inzicht in de kennis en kunde. Hoe bedrijven hiermee omgaan, dat zal de praktijk moeten uitwijzen.

04 december '23 ( 9:18)

Aanschaf zonnepanelen sneller terugverdiend door prijsdaling

Doordat de prijs van zonnepanelen het afgelopen jaar flink is gedaald, kan de aanschaf inmiddels in zes jaar worden terugverdiend. Dat meldt Milieu Centraal op basis van berekeningen met cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Volgens de voorlichtingsorganisatie kost een set van tien panelen inclusief installatie en omvormer nu nog 5000 euro; dat was begin dit jaar 7500 euro.

22 november '23 ( 6:03)

Koopwoningen in oktober gemiddeld 0,7 procent duurder

Koopwoningen zijn in oktober weer duurder geworden in vergelijking met de voorgaande maand. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster stegen de prijzen voor huizen gemiddeld 0,7 procent. Na een daling van de huizenprijzen vorig jaar lijkt de markt zich te herstellen.

16 november '23 ( 6:03)

Laagste omzetgroei voor woningbouwers sinds eind 2020

Bouwers van woningen en andere gebouwen hadden van juli tot en met september te maken met de laagste omzetgroei sinds het laatste kwartaal van 2020. Economen voorspellen al langer dat de bouwsector de komende tijd zal krimpen, onder andere door de hogere rentes, kostenstijgingen en gebrek aan geschikte bouwgrond.

09 november '23 (13:32)

Met aanpassing middenhuurwet is hogere huur mogelijk in nieuwbouw

Woonminister Hugo de Jonge past zijn wet voor regulering van de middenhuur aan, na een groot aantal reacties op zijn wetsvoorstel. Ontwikkelaars die de komende twee jaar voor dat segment bouwen, mogen 10 procent meer huur vragen gedurende de komende tien jaar.

08 november '23 ( 8:32)

6 procent Nederlandse huishoudens heeft energiecontract boven prijsplafond

Zo'n 6 procent van de Nederlandse huishoudens heeft een elektriciteits- en gascontract met prijzen boven het prijsplafond. Het is voor deze huishoudens bijna altijd voordelig om een ander contract af te sluiten, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

08 november '23 ( 8:03)

'Gevolgen klimaatverandering inprijzen in waardebepaling woning'

De gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme hitte en hevige neerslag, zouden ingeprijsd moeten worden in de waardebepaling van woningen. Daarvoor pleit de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het gaat dan om schade aan funderingen als gevolg van droogte, maar ook om overstromingsschade. Volgens de toezichthouder is het belangrijk dat het bewustzijn over deze risico's groter wordt.

03 november '23 (11:17)

'Zonder nieuw overheidsbeleid loopt huizentekort verder op'

Het huizentekort in Nederland dreigt verder op te lopen als er niet snel nieuw overheidsbeleid komt. De afgelopen jaren is zwaar ingezet op subsidies, maar die zijn volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) maar beperkt effectief. Zonder extra maatregelen zakt de nieuwbouw van woningen op de korte termijn waarschijnlijk verder in, voorziet het kennisinstituut in een nieuwe studie.

03 november '23 (11:02)

Brabantse VVD wil woningnood aanpakken met bouw van geheel nieuw dorp

De provinciale fractie van de VVD in Noord-Brabant heeft een ambitieus plan om de woningnood aan te pakken. Fractievoorzitter Roel Gremmen stelde tijdens de bespreking van de begroting voor 2024 voor om ergens in de provincie een heel nieuw dorp te laten verrijzen.

02 november '23 ( 8:32)

Minder woningen verkocht door bouwconcern BAM

Bouwconcern BAM heeft het afgelopen kwartaal 863 woningen in Nederland verkocht. Dat zijn er aanzienlijk minder dan in dezelfde periode vorig jaar, toen er 1103 woningen van de hand gingen. Daarmee worden de moeilijke omstandigheden op de nieuwbouwmarkt opnieuw zichtbaar in de cijfers van Nederlands grootste bouwbedrijf.

01 november '23 (11:31)

Woningzoekenden kunnen zich op nieuw digitaal platform inschrijven voor nieuwbouwprojecten

Woningzoekenden kunnen zich voortaan op een nieuw digitaal platform inschrijven voor nieuwbouwprojecten. Op de woensdag gelanceerde website nieuwbouw.nl is de meest actuele informatie van nieuwbouwwoningen te vinden die te koop of te huur worden aangeboden of binnenkort op de markt komen.