Bouw oplossingen

De huidige personeelstekorten in de bouw, evenals in andere sectoren, zorgen ervoor dat bedrijven creatief moet denken. De opdrachten stapelen zich inmiddels op, en dus moeten bedrijven op zoek naar nieuw personeel. Het aantal vacatures stijgt snel, terwijl het aantal vakmensen dat actief is of wil werken in de bouw achterblijft. En dient zich wel een nieuw personeelslid aan, dan is de juiste begeleiding en opleiding gewenst. Welke rol kunnen vakmensen vervullen om nieuw personeel snel op te leiden binnen de organisatie? 

Vacatures bouw invullen

Het aantal vacatures in de bouw stijgt dus, net als het aantal opdrachten. Dat heeft alles te maken met de doelstelling die een brede bouwcoalitie zich heeft gesteld: 1 miljoen nieuwe woningen in 2030. Om dit te realiseren moeten in de komende jaren veel meer mensen instromen binnen de bouw. En om het voor bedrijven makkelijker te maken personeel aan te nemen, zijn diverse regelingen op touw gezet. Een voorbeeld daarvan is loonkostensubsidie voor bedrijven die ruimte vrijmaken voor een proefplaatsing of kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking.

Wat is de praktische uitwerking van loonkostensubsidie? Bedrijven krijgen hiermee nieuwe opties om personeel aan te trekken, en dat zonder al te veel financiële risico’s. Waar het voorheen bijvoorbeeld risicovol was om mensen met een (kleine) arbeidsbeperking aan te nemen, daar komen bedrijven dankzij loonkostensubsidie nu in aanmerking voor financiële compensatie.

Leerwerktrajecten: het vak leren van professionals

Een veelbelovend alternatief is het leerwerktraject. Hierin speelt de vakman op de werkvloer een belangrijke rol. Nieuw personeel kan drie of vier dagen per week meelopen op de werkvloer, en leert op de vijfde dag de theoretische kant van het vak. De vakmensen op de werkvloer vormen de ideale leerschool voor starters, en zorgen voor een duurzame opleiding. Van wie kan je het vak beter leren dan van een professional die al jaren actief is?

Zijn regelingen voor de bouw duurzaam?

Dat is een vraag die veelvuldig wordt gesteld. Het leerwerktraject en de loonkostensubsidie zijn twee regelingen die financieel aantrekkelijk zijn voor bedrijven, maar die geen garantie bieden voor een duurzame oplossing voor het personeelstekort, waar al een tijdlang sprake van is binnen de bouw. Wel is het zo dat bedrijven dankzij het leerwerktraject en een proefplaatsing bij wederzijdse ontevredenheid snel en zorgeloos weer afscheid kunnen nemen van de beoogde kandidaat. 

Of dit een duurzame oplossing is, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Wel ontvangen bedrijven de handvaten die nodig zijn om een brede groep nieuwkomers en zij-instromers de kans te bieden. Denk aan enthousiaste jongeren, mensen met een arbeidsbeperking en vluchtelingen die op zoek zijn naar een baan. Dankzij de laagdrempelige instapvoorwaarden kunnen bedrijven hun nieuwe medewerkers ook volledig binnen de cultuur van het bedrijf opleiden, en dat biedt meer inzicht in de kennis en kunde. Hoe bedrijven hiermee omgaan, dat zal de praktijk moeten uitwijzen.