Normal_rss_entry-345529

In Nederland is de productie van groen gas in 2021 met bijna 13 procent gestegen. Ondanks de jaarlijkse groei is het aandeel groen gas in de totale elektriciteitsproductie echter nog steeds bescheiden, meldt gastransportbedrijf Gasunie.

De productie van groen gas nam afgelopen jaar met 12,8 procent toe tot 221 miljoen kuub, wat gelijkstaat aan 2,16 terawattuur. Het jaarlijkse stroomverbruik in Nederland schommelt rond de 120 terawattuur.

Groen gas is een duurzame variant van aardgas en biedt een oplossing voor het verwarmen van woningen, waar warmtepompen of -netten onrendabel of onmogelijk zijn. Anders dan bij aardgas, zijn er geen fossiele brandstoffen nodig voor groen gas. Het wordt namelijk gemaakt van organisch restmateriaal, zoals rioolslib en mest. Na vergisting ontstaat biogas, dat na een aantal bewerkingen als groen gas kan worden geleverd via het reguliere gasnet. Consumenten merken geen verschil tussen aardgas en duurzaam groen gas en in huis zijn geen aanpassingen nodig.

Klimaatakkoord

In Nederland zijn nu 65 producenten van groen gas actief, acht meer dan in het jaar ervoor. Dit zijn bijvoorbeeld agrariërs, die mest omzetten in duurzame energie, maar ook grote voedselverwerkende partijen die afvalresten omzetten tot groen gas. De Nederlandse netbeheerders zien een belangrijke rol voor duurzame gasvormige energiedragers, zoals groen gas en waterstof.

De ambitie van het Klimaatakkoord is om 2 miljard kuub groen gas te produceren in 2030. De productie moet daarvoor bijna 10 keer zo groot worden. Volgens onderzoek van Netbeheer Nederland is het doel haalbaar, mits er flink wordt ingezet op innovaties en ondersteunend beleid. Zo zijn meer innovaties in vergistings- en vergassingsinstallaties nodig en moet meer worden gedaan aan de sociale acceptatie van groen gas bij het publiek.

Door: ANP