Normal_woningvoorraad_1_biljoen_euro_in_waarde_gestegen_sinds_de_kredietcrisis

De stijgende huizenprijzen blijven voor records zorgen in Nederland. De gemiddelde woningwaarde lag eind 2021 op een recordhoogte van 431.000 euro. Op het dieptepunt van de kredietcrisis halverwege 2013 bedroeg deze waarde nog 223.000 euro, waarna een onafgebroken periode van woningprijsstijgingen aanbrak. Calcasa analyseerde de waardeontwikkeling van de Nederlandse voorraad koopwoningen sinds deze stijging werd ingezet. Hieruit blijkt dat de totale waarde van de Nederlandse koopwoningvoorraad de afgelopen 8,5 jaar is toegenomen met 1 biljoen (1.000 miljard) euro. Het afgelopen jaar zorgde met een stijging van 235 miljard euro voor bijna een kwart van deze totale waardestijging. Dit meldt Calcasa. 

De Nederlandse huizenmarkt had tijdens en in de jaren na de kredietcrisis te maken met stevig dalende huizenprijzen. Calcasa rapporteerde medio 2013 over deze grote waardevermindering. De Nederlandse koopwoningen hadden destijds, in de vijf jaren na de crisis, 130 miljard euro aan waarde zien verdampen. Een gemiddelde koopwoning was in die periode gemiddeld 34.000 euro in waarde gedaald. Een verkoop in die tijd betekende in de meeste gevallen het nemen van een fors verlies. Nu blijkt echter dat deze daling ruimschoots is gecompenseerd door de totale waardestijging van 1 biljoen euro sinds 2013.

Oorzaken voor stijging

Er zijn twee voorname factoren die een rol spelen in de forse stijging van de waarde van de Nederlandse koopwoningvoorraad. Allereerst, de stijgende huizenprijzen. De gemiddelde koopwoning in Nederland is in de periode na medio 2013 met 93 procent in waarde gestegen. Met vrijwel een verdubbeling van de woningprijzen heeft dit veruit het grootste effect op de waardestijging.

Daarnaast is ook het aantal koopwoningen in Nederland gestegen. Sinds 2013 is het aantal woningen in Nederland met 8,5 procent toegenomen. Door deze ontwikkelingen bedraagt de totale woningwaarde van de Nederlandse koopwoningvoorraad op dit moment ruim 1,9 biljoen euro. Deze is daarmee meer dan verdubbeld ten opzichte van de woningwaarde van 900 miljard euro medio 2013. 

Noord-Holland voert de boventoon

Provinciale verschillen zijn duidelijk waarneembaar in de cijfers. De omvang van de provincie speelt een belangrijke rol. Immers, hoe meer koopwoningen er zijn, hoe groter de totale absolute waardestijging in een opgaande markt. Toch is dit duidelijk geen één-op-één relatie. Noord-Holland is de vijfde provincie wat betreft het aantal koopwoningen, maar heeft wel de grootste waardestijging van alle provincies ondergaan. De belangrijkste reden hiervoor is dat Noord-Holland de grootste procentuele stijging heeft ondergaan. In deze provincie zijn de huizenprijzen meer dan verdubbeld in de afgelopen 8,5 jaar. Zuid-Holland – de provincie met het hoogste aantal koopwoningen – is de enige provincie die de waardestijging van de provincie Noord-Holland benadert. Op gepaste afstand volgen Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht. Deze drie provincies hebben een waardestijging van meer dan 100 miljard euro.

Door: Nationale Bouwgids