Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

14 gemeenten krijgen rijksbijdrage voor aardgasvrij maken dorp, buurt of wijk

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 6 min
location_on [xx]km
Minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening kent vandaag aan 14 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een dorp, buurt of wijk. Het gaat in totaal om een bedrag van ruim 50 miljoen euro. De belangstelling voor de derde selectieronde van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) was opnieuw groot, 47 gemeenten hebben een aanvraag ingediend. In totaal zijn er nu 64 wijken, buurten en dorpen met een rijksbijdrage van het PAW aan de slag. Dit meldt Rijksoverheid.  

De selectie van deze derde ronde is gebaseerd op een voorstel van de Adviescommissie aardgasvrije wijken. Daarin zijn programmapartners, stakeholders en wetenschappers vertegenwoordigd. Behalve de gezochte variatie in aanpakken is bij alle plannen nadrukkelijk gekeken naar de uitvoerbaarheid, de betaalbaarheid en de betrokkenheid van de bewoners. In bijna alle aanpakken wordt intensief samengewerkt met bestaande bewonerscollectieven en is er veel aandacht voor het borgen van de betaalbaarheid voor bewoners. Opvallend in de derde ronde is dat de samenwerking met lokale partijen nog steviger is verankerd dan in voorgaande rondes en er wordt samengewerkt met universiteiten en kenniscentra.

Stapsgewijze aanpak naar aardgasvrij

Veel gemeenten zetten met een stapsgewijze aanpak in op isolatie en hybride warmtepompen als tussenoplossing naar aardgasvrij. Eerst wordt het energieverbruik verlaagd en later wordt er overgestapt op een duurzame warmtebron. In deze derde en laatste ronde is gericht uitgevraagd op stapsgewijze aanpakken zodat gemeenten ook hiervan kunnen leren. De gemeenten die met hun aanpak direct naar aardgasvrij gaan, doen dat vooral met lage temperatuur warmtenetten, vaak op basis van aquathermie. Ook wordt de warmtetransitie slim verbonden aan andere maatschappelijke opgaven, zoals energiearmoede en leefbaarheid.

Programma Aardgasvrije Wijken

In het Programma Aardgasvrije Wijken werken het ministerie van BZK, het ministerie van EZK, het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen samen om gemeenten en betrokken partijen zo goed mogelijk te ondersteunen met de wijkgerichte aanpak richting aardgasvrij. Het kabinet heeft de ambitie om stapsgewijs de uitstoot van CO₂ te beperken die vrijkomt bij het verwarmen van onze gebouwen. Het doel is om de uitstoot tot 0 terug te brengen in 2050. Alle gemeenten hebben een transitievisie warmte gemaakt waarin ze aangeven in welke buurt, wijk of dorp voor 2030 wordt gestart met een aardgasvrije aanpak en welk alternatief de voorkeur heeft. Het PAW draagt bij aan het leren opschalen en versnellen van de energietransitie zodat Nederland van het aardgas af kan.

Door: Nationale Bouwgids

19 februari '24 ( 9:17)

Hypotheekrente weer hoger, ook deze week renteverhoging

AMSTERDAM (ANP) - Veel geldverstrekkers hebben de hypotheekrente weer verhoogd en ook deze week komen er renteverhogingen aan, ziet De Hypotheekshop. Voor het eerst sinds eind oktober hebben banken en andere hypotheekaanbieders afgelopen week de rente vaker verhoogd dan verlaagd.

15 februari '24 ( 8:35)

Energierekening voor woningen gedaald

De energierekening zakt dit jaar aanzienlijk dankzij de gedaalde prijzen voor gas en elektriciteit. Het gaat bij een gemiddeld huishouden om een besparing van 323 euro per jaar, voorspelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarbij gaat het statistiekbureau uit van de energieprijzen van januari 2024.

15 februari '24 ( 8:30)

Nieuwbouwwoning vergunningen dit jaar laagst sinds 2016

Nederlandse gemeenten hebben vorig jaar het laagste aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen afgegeven sinds 2016. Voor koopwoningen is het aantal vergunningen zelfs met bijna een kwart gezakt tot het laagste aantal in tien jaar, terwijl Nederland nog steeds kampt met een groot huizentekort.

15 februari '24 ( 8:05)

'Formatieproces zorgt voor grotere onzekerheid bouwsector'

Het proces rond de vorming van een nieuwe Nederlandse regering zorgt voor grotere onzekerheid voor de bouw- en vastgoedsector, vooral als het gaat om de ambitie om meer woningen te bouwen en de wetgeving rond stikstof. Daarvoor waarschuwt bouwconcern BAM bij de presentatie van zijn jaarcijfers.

14 februari '24 (11:50)

Autoriteit woningcorporaties: 'Bouwdoelen op dit moment niet haalbaar'

De bouwdoelen van woningcorporaties zijn op dit moment niet haalbaar. Dat meldt de Autoriteit woningcorporaties (Aw), onderdeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport, woensdag bij de publicatie van een jaarlijks rapport over de sector. Corporaties moeten tot 2030 een kwart miljoen sociale huurwoningen bouwen, maar zeggen te weinig geld te hebben voor een te grote opgave.

12 februari '24 ( 9:00)

Doorstroom bij woningbouw moet bevorderd worden, stelt bouwbranche

Gemeenten moeten niet alleen de nadruk leggen op het bouwen van betaalbare woningen om zo de woningnood in Nederland het hoofd te bieden. Door woningen in een iets duurder segment te bouwen, komt namelijk de doorstroom op gang. "Uiteindelijk zijn starters daar het meest mee geholpen", stelde voorzitter van Bouwend Nederland Arno Visser zondag in het televisieprogramma WNL op Zondag.

31 januari '24 ( 8:32)

Verkoopgolf onder woningbeleggers is volgens De Jonge geen sprake van

Er is geen sprake van een zogeheten verkoopgolf onder woningbeleggers door de aangepaste huurregels, meldt woonminister Hugo de Jonge dinsdag in schriftelijke antwoorden op Kamervragen. In de brief baseert de minister zich op cijfers van het Kadaster over de woningverkoop van vorig jaar. Daaruit blijkt dat het totaal aan verkopen van beleggers in 2023 (33.409) is gedaald ten opzichte van het jaar ervoor (43.652).

31 januari '24 ( 8:18)

'Onzeker hoe diep nieuwbouwdip wordt en hoe lang deze duurt'

De 'bouwdip' zal dit en volgend jaar doorwerken, schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer. Door onder meer stijgende rente en gestegen bouwkosten daalde het aantal verleende bouwvergunningen en de verkoop van nieuwbouwwoningen sinds 2021 "significant". Hoewel de economische omstandigheden de afgelopen maanden zijn verbeterd, is het volgens De Jonge "onzeker hoe diep deze bouwdip wordt en hoe lang deze duurt".

25 januari '24 ( 6:04)

Krimp van 12.000 banen voorspeld in bouwsector

De werkgelegenheid in de bouw neemt in twee jaar tijd waarschijnlijk met 12.000 banen af. Hoewel Nederland bijvoorbeeld kampt met een flink huizentekort, zakt de bouwproductie flink weg, voorziet het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

19 januari '24 (10:32)

Zuid-Holland gaat bij nieuwbouwplannen toetsen of er wel genoeg betaalbare woningen komen

Zuid-Holland gaat als eerste provincie bij nieuwbouwplannen toetsen of er wel genoeg betaalbare woningen komen. Projecten met teveel dure huizen wijst de provincie af. "We willen dat op de schaarse ruimte die Zuid-Holland heeft voldoende woningen worden gebouwd voor de mensen die echt woningen zoeken", zegt gedeputeerde Anne Koning (wonen, PvdA).